Ravnateljstvu civilne zaštite Grad Karlovac uputio pismo zahvale

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/GRB_PRAVI.jpg
Foto: Ilustracija

Nakon uspješno poduzetih i provedenih aktivnosti prilikom obrana od poplava, gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova uputio je pismo zahvale: "Poštovani, ovim putem zahvaljujem Vam se na svemu što ste učinili kako bi i ovog puta naš grad obranili od visokih vodostaja rijeka. Hvala vam na hrabrosti i požrtvovnosti te zajedništvu."  
 

Stranica