Ravnateljstvo civilne zaštite nastavlja s provedbom osposobljavanja za poslove civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/osposobljavanje zg 180122 (1).jpg

U prostorima Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite, danas, 18. siječnja 2022. održano je još jedno osposobljavanje novoimenovanih čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za poslove civilne zaštite

Foto: MUP

Današnjem osposobljavanju nazočili su novoizabrani čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na početku ih je pozdravio ravnatelj dr.sc. Damir Trut koji je tom prilikom istaknuo kako je osposobljavanje iznimno važno za buduću organizaciju sudionika, operativnih snaga i građana za još brže i kvalitetnije postupanje u kriznim situacijama. Cilj je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama, rekao je Trut.

Osposobljavanje čelnih ljudi općina, gradova i županija za djelovanje u sustavu civilne zaštite izuzetno je važno kako bi zajedno sa svojim stožerima civilne zaštite mogli kvalitetno koordinirati i upravljati izvanrednim događajima koji nastanu na njihovom području, rekao je Trut te naglasio kako ovom osposobljavanju Ravnateljstvo civilne zaštite daje posebnu važnost te ga priprema i provodi uvažavajući sve potrebne propise i metodološke standarde u području civilne zaštite, kao i iskustva iz recentnih događaja koji su ugrožavali materijalna dobra ili ljude. 

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, općinski načelnici, gradonačelnici i župani dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost. Prema programu koji provode djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, osposobljavanje traje sedam školskih sati, a uključuje predavanja o sustavu civilne zaštite, planskim aktivnostima u sustavu civilne zaštite, osnovama kriznog upravljanja, odnosima s javnošću i medijima, korištenju IT sustava u kriznim situacijama te na kraju studiju slučaja – stvarni izvanredni događaj. Cilj ovakvog osposobljavanja je da se čelnici lokalne samouprave senzibiliziraju za te poslove jer su i po Ustavu odgovorni za poslove civilne zaštite na svom području.

Nakon osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do kraja lipnja ove godine obavit će se i osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koji su se dužni osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite također izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Slijedeće osposobljavanje provesti će se u Zagrebu, 20. siječnja ove godine.

U navedenom razdoblju, Ravnateljstvo civilne zaštite, organizirat će i provesti osposobljavanja za ukupno 173 novoimenovana čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 2624 novoimenovanih članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Stranica