Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH organiziralo drugu Radionicu za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Projekti/SROK-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Radionica je aktivnost Projekta No Risk Base, financiranog iz sredstava EU, financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

Foto: MUP

Danas, 26. lipnja, započela je druga jednodnevna Radionica izrade prve nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa. Ovaj strateški važan dokument osnova je za budući razvoj zajednice te za određivanje prioriteta sustavnog ulaganja u upravljanje najvećim rizicima od katastrofa u Republici Hrvatskoj.
 
Radna skupina za izradu Strategije upravljanja rizicima od katastrofa, sastavljena od institucija nadležnih za upravljanje rizicima koje su do sada aktivno sudjelovale u radu Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa i Glavne radne skupine Hrvatske platforme, sastala se na drugoj radionici u važnom procesu izrade Strategije, ali uz pridržavanje svih preporuka epidemiologa.
 
Strategija upravljanja rizicima od katastrofa više-sektorski je strateški dokument kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima. Osim svoje ključne važnosti za smanjenje rizika od katastrofa i za održivi gospodarski razvoj Republike Hrvatske, služit će i kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, alokacije namijenjene upravljanju rizicima od katastrofa u idućem financijskom razdoblju. Strategija smanjenja rizika od katastrofa ujedno će služiti kao smjernica/osnova za prijavu projekata koji će se financirati iz alokacije namijenjene smanjenju rizika od katastrofa, stoga je jako važno posvetiti se ovom međusektorskom dokumentu uz sudjelovanje svih sektora u čijoj je nadležnosti upravljanje pojedinim rizikom.
 
Radionica je organizirana u suradnji s tvrtkom Notitia d.o.o. angažiranom za savjetovanje u izradi nacionalnog strateškog dokumenta sukladno novom zakonodavnom okviru. U sklopu projekta održati će još jedna radionica na temu Strategije, a u sklopu druge projektne aktivnosti izradit će se i smjernice za prikupljanje podataka potrebnih za nacionalnu procjenu rizika od katastrofa.

Stranica