Ravnateljstvo civilne zaštite domaćin 44. sastanka Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/44. sastanak NSK 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Ravnateljstvo civilne zaštite domaćin je 44. sastanka Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja

Zbog epidemije bolesti COVID-19 sastanak se održao 9. lipnja 2020. godine putem videokonferencije iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Na sastanku se razgovaralo o preliminarnim naučenim lekcijama o bolesti COVID-19, kao i o rescEU kapacitetima, o čemu je 86 predstavnika nacionalnih tijela za civilnu zaštitu, Europske komisije i Glavnog tajništva Vijeća dalo presjek poduzetih aktivnosti u borbi protiv širenja koronavirusa u svojim zemljama, kao i uočene nedostatke s preporukama kako ih otkloniti u budućem razdoblju.

Sastanak je otvorio pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut naglasivši da Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u neobičnim okolnostima uzorkovanim epidemijom bolesti COVID-19 i da je sada pravo vrijeme osvrnuti se na naučene lekcije dok su one još uvijek svježe. „Vidljivo je da COVID-19 pokazao ranjivost zajednica, sustava civilnih zaštita i upravljanja rizicima od katastrofa te potrebu za većom fleksibilnošću i jačom suradnjom“ – izjavio je pomoćnik Trut, naglasivši da je Hrvatska rano započela borbu protiv koronavirusa uspostavom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji je usvojio i implementirao brojne mjere kojima se spriječilo širenje virusa, što je rezultiralo da je sada Hrvatska sigurna zemlja u koju su već počeli dolaziti turisti.

Ujedno je zahvalio na brojnim donacijama, posebno Europskoj komisiji, Njemačkoj i Rumunjskoj na pomoći pruženoj u okviru rescEU kapaciteta. Podsjetio je kolege da se istovremeno dogodio potres u Zagrebu zbog čega je aktiviran Mehanizam Unije za civilnu zaštitu u sklopu čega su svoju pomoć pružile Slovenija, Italija, Austrija, Njemačka, Mađarska, Slovačka, Crna Gora i Litva.

U sklopu protupožarne sezone 2020. Republika Hrvatska je uz Cipar, Francusku, Grčku, Italiju, Španjolsku i Švedsku stavila na raspolaganje svoje zračne kapacitete za potrebe rescEU-a. Također je angažirana za budući razvoj KBRN kapaciteta u okviru rescEU-a. Međutim, unatoč tome što rescEU predstavlja koristan alat i sigurnosnu mrežu, potrebno je jačanje nacionalnih kapaciteta i sustava.

Sastanku je prethodila radionica civilne zaštite na temu „Više-sektorski mehanizmi ulaganja u upravljanje rizicima od katastrofa – MultiDRM“, koja je istaknula važnost više-sektorskih strategija ulaganja i planova u smanjenje rizika od katastrofa. Iako je u Hrvatskoj dobra višesektorska i međusektorska suradnja, vidljivo je da postoji potreba za njezinim daljnjim jačanjem.

Na kraju sastanka, njemačka delegacija predstavila je svoj radni program za predsjedanje Vijećem Europske Unije narednih 6 mjeseci te najavila 45. sastanak generalnih direktora u listopadu ove godine.

Stranica