​Radionica na temu razmjene iskustva u smanjenju rizika od katastrofa u suradnji sa stručnjakom iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove godine je u Ravnateljstvu civilne zaštite obilježen radionicom na temu razmjene iskustva u smanjenju rizika od katastrofa, koju je Ravnateljstvo organiziralo u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Foto: MUP

Radionica je održana 14. listopada, a vodio ju je Marcus Oxley, britanski stručnjak za upravljanje rizicima od katastrofa, prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost.

Teme koje su bile obrađene su smanjenje rizika od katastrofa, razumijevanje rizika i otpornosti te strukture upravljanja rizikom od katastrofa (nacionalna i lokalna razina). Prezentirana su britanska iskustva o strateškom integriranom upravljanju hitnim situacijama s osvrtom na višeagencijski pristup i nacionalnu koordinaciju. Posebna pažnja posvećena je pristupu u izgradnji kapaciteta i financiranju smanjenja rizika od katastrofa. Dodana vrijednost ove radionice su i teme koje se odnose na razvoj strategije i planiranja na lokalnoj razini.

Uz stručnjake iz sektora za smanjenje rizika od katastrofa na radionici su sudjelovali i stručnjaci iz Hrvatskog geološkog zavoda, Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda, Seizmološkog zavoda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Stranica