Psihosocijalna pomoć za stanovnike na potresima pogođenom području

Psiholozi i socijalni radnici koji su u velikom broju aktivni na potresima pogođenom području pozivaju stanovnike da se ne libe zatražiti psihosocijalnu pomoć i naglašavaju da razgovor može pomoći u nošenju s "normalnim reakcijama na nenormalne okolnosti"

Na raspolaganju stanovnicima pogođenima potresom, na terenu ili telefonom, nekoliko je stotina pružatelja psihosocijalne pomoći - u sklopu javnozdravstvenih institucija, organizacija poput Crvenog križa, ali i privatnih inicijativa psihologa volontera.

Društvo psihologa Sisačko - moslavačke županije ima otvorene telefonske linije za pomoć i stavilo se na raspolaganje diljem Hrvatske. Psiholozi će i dalje za sve građane biti dostupni 0-24h na broju 091 7813627 (broj za Sisačko - moslavačku županiju) te od 9 do 17 h na broju 098 7964177.

Za sve građane je, među ostalima, dostupna i nacionalna Mreža telefona Hrvatske psihološke komore te Hrvatskog psihološkog društva.

Stranica