Provedeno testiranje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/SRUUK LOGO.jpg

Prije stavljanja u produkciju, Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama danas, 3. lipnja 2023. testiran je u stvarnim uvjetima

Svim korisnicima mobitela koji su se u tom trenutku nalazili na području Republike Hrvatske poslane su testne poruke na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.
 
Testiranje je proteklo uspješno. Ravnateljstvo civilne zaštite dalo je nalog za slanje poruka prema mobilnim uređajima svih operatora. Najveći broj uređaja uspješno je i zaprimio poruku i povratno dostavio podatak o isporuci. Uočeno je da su poruke slane i prema uređajima koji nemaju mogućnost prihvata poruke (e-call uređaj u vozilima, uređaji koji služe za razmjenu podataka i sl.). Otprilike 80 % mobilnih uređaja je zaprimilo testnu poruku, a u narednom razdoblju provest će se analiza i ukloniti uočeni nedostaci.
 

PLANIRANO VRIJEME SLANJA TESTNE PORUKE PO ŽUPANIJAMA:

                                                                                                                              

ŽUPANIJE PLANIRANO VRIJEME SLANJA SMS PORUKE
Vukovarsko-srijemska županija (testna) 9:00
Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska,
Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska županija
10:00
Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska,
Dubrovačko-neretvanska županija
10:30
Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska županija 11:00
Sisačko-moslavačka, Zagrebačka, Karlovačka županija 11:30
Grad Zagreb 12:00
Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska županija 13:00
 
 

STVARNO VRIJEME SLANJA TESTNE PORUKE PO ŽUPANIJAMA:

                                                                                                                              
ŽUPANIJE STVARNO VRIJEME SLANJA SMS PORUKE
Vukovarsko-srijemska županija (testna) 9:00
Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska,
Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska županija
10:00
Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska,
Dubrovačko-neretvanska županija
10:30
Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska županija 11:20
Grad Zagreb 12:00
Sisačko-moslavačka, Zagrebačka, Karlovačka županija 12:30
Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska županija 13:00
 
 
Do pomicanja planiranih vremenskih rokova došlo je zbog produženog trajanja slanja poruka u trećoj skupini županija (Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska), jer je u vrijeme preliminarnog testiranja (srijeda, 31.5.2023.) očekivani broj korisnika na navedenom području bio za trećinu manji (oko 600 000) naspram stvarnog broja na dan testiranja (oko 900 000) što je produžilo vrijeme slanja testnih poruka svim korisnicima na tom području.
 
 
BROJ POSLANIH TESTNIH PORUKA (KORISNICIMA I DOMAĆIH I STRANIH MREŽA, ROAMING):
 
  1. Vukovarsko-srijemska županija (testna):
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 162 471
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 40 487
 
  1. Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka,
Krapinsko-zagorska županija:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 620 374
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 101 047
 
  1. Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska županija:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 1 033 217
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 309 915
 
  1. Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska,
Brodsko-posavska županija:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 523 345
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 89 041
 
  1. Grad Zagreb:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 724 557
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 82 847
 
  1. Sisačko-moslavačka, Zagrebačka, Karlovačka županija:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 705 102
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 129 861
 
  1. Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska županija:
BROJ POSLANIH PORUKA KORISNICIMA: 920 031
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 379 883
 
UKUPAN BROJ POSLANIH PORUKA: 4 689 097
OD TOGA KORISNICIMA U ROAMINGU: 1 133 081

 

Testiranje SRUUK sustava nastavit će se u utorak (6.6.2023.) kada će se poslati test poruka putem Cell Broadcast tehnologije. Poruka će biti poslana u podne i to na područjima Ličko-senjske županije, grada Slavonskog Broda te općine Stupnik. 

Potpuna analiza će se raditi nakon završetka testiranja u utorak u suradnji s mobilnim operatorima nakon čega ćemo izvijestiti javnost.
Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama je informacijski sustav implementiran na razini RH s ciljem pravovremenog obavješćivanja građanstva o nastanku krizne situacije s mogućnošću dijeljenja uputa za postupanje u ugroženom području putem mobilnih telefona i drugih modernih tehnologija. Riječ je o „big data“ sustavu koji obrađuje veliku količinu podataka u blisko realnom vremenu te svakih pet minuta ponovno obrađuje geolokacijske podatke gotovo 5 000 000 mobilnih uređaja. 
 
Poruke su slali sva tri operatora javnih pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Hrvatski Telekom d.d., A1 Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o.), a dobili su ih i korisnici u roamingu.

SMS poruka pošiljatelja HR112ALERT, bila je sljedećeg sadržaja: „Poštovani/a, primili ste TEST poruku Sustava civilne zaštite za rano upozoravanje i uzbunjivanje. Ne odgovarajte na poruku. Više na poveznici: LINK“.
 
Po primanju poruke nije bilo potrebno poduzimati nikakve aktivnosti.
 
Cilj uspostave ovog sustava je sigurnost svih građana Republike Hrvatske i turista, a kroz njega će se moći poslati upozorenja za svaku situaciju koja ugrožava živote i sigurnost ljudi, okoliša i imovine. U svrhu osiguravanja osobnih podataka prilikom slanja poruka provodi se proces anonimizacije podataka te osobni podaci ne napuštaju sustav mobilnog operatora.

Obveza uspostave sustava upozoravanja javnosti koji će putem mreže pokretnih komunikacija dostavljati javna upozorenja krajnjim korisnicima, proizlazi iz članka 110. Direktive (EU) 2018/1972 (Europskog zakonika elektroničkih komunikacija), a u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta je kroz novi Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 76/2022).
 
 
 
 
 


Stranica