Provedeno osposobljavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka na jezeru Tribalj provela osposobljavanje tima za spašavanje iz vode

Foto: MUP

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Republike Hrvatske Rijeka, koja od 1. siječnja 2019. djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u skladu s Godišnjim planom obuke izvršila je osposobljavanje tima za spašavanje iz vode na području općine Vinodolske, lokacija jezero Tribalj. Osposobljavanje je provedeno u periodu od 25. do 27. rujna 2020., uz suglasnost HEP-a GHE Tribalj, kojom je odobrena mogućnost korištenja motornih čamaca na jezeru i uz suglasnost ŠRD „Šaran“ Tribalj kojom je odobreno korištenje obalnog pojasa uz jezero, obzirom da se područje nalazi pod koncesijom navedene udruge.
 
Standard osposobljavanja postrojbi civilne zaštite temelji se na samodostatnosti, što podrazumijeva organizaciju života i rada u terenskim uvjetima (šatorski smještaj, autonomni energetski sustav, priprema hrane u terenskim uvjetima), uz apsolutno poštivanje svih ekoloških standarda. 
           
Ciljevi obučavanja bili su sljedeći:

1. uvježbavanje samodostatnosti
2. postavljanje baze operacije
3. provjera radioveza
4. provjera svih tehničkih sredstava modula za spašavanje na vodi (čamci, motorne pumpe, elektroagregati i drugih uređaja koji se koriste u poplavama ili za postavljanje baze operacije)
5. ujednačavanje vještina spašavanja iz vode između pripadnicima modula
6. uvježbavanje upravljanje ATV Quadom (pristajanje, ulazak i izlazak unesrećenog s nosilima te ulazak i izlazak osoba)
7. vježba traganja za utopljenikom na rijeci ili jezerima (površinska i podvodna pretraga)
8. obnavljanje znanja iz pružanja prve medicinske pomoći
9. izrada prezentacije ispravnog postavljanja zečjeg nasipa.

Svi planirani ciljevi realizirani su u potpunosti.      
           
U okviru osposobljavanja provedena je pokazna vježba koja se održala 27. rujna uz značajnu medijsku potporu. Tijekom vježbe prikazane u sljedeće tehnike:

- spuštanje/izvlačenje čamca iz vode
- manevri čamcem (veslanje, čakljanje, plovidba uporabom vanbrodskog motora)
- izvlačenje unesrećenih osoba iz vode
- ronjenje u cilju izvlačenja smrtno stradalih osoba (utopljenika)
- rad s motornim pumpama za vodu,
- trijaža.
 
Unatoč lošim vremenskim uvjetima, prikazana je iznimna razina motivacije i osposobljenosti za provedbu ovakvih oblika operacija.

Stranica