Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite na vježbi „EKO MORE 2022“

Vježba intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora „EKO MORE 2022“ održana je danas, 7. listopada, u Bakru u organizaciji Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije

Foto: MUP

Vježba je održana s ciljem uvježbavanja aktivnosti  prilikom sanacije onečišćenja, kao i s ciljem provjere spremnosti i uporabe opreme za čišćenje onečišćenja mora specijaliziranim plovilima i opremom. Također se tom prilikom provjeravala spremnost uspostavljanja veza, obavješćivanja te provedba akcije sa svrhom smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora.

U vježbi su sudjelovali djelatnici Županijskog centra 112 Rijeka i ronilačka skupina Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite koja je imala zadaću osiguranja prostora intervencije od moguće nezgode tijekom čišćenja mora i pružanja pomoći kod samog čišćenja obale.

Prema scenariju vježbe, došlo je do puknuća cjevovoda na brodu – tankeru i u more je ispušteno teško loživo ulje. Nakon što su Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci  (MRCC) dostavljene informacije o događaju, obaviješten je lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka koji je ujedno i zapovjednik Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije. Na temelju prikupljenih informacija o području, opsegu, jačini i obimu onečišćenja, lučki kapetan donosi odluku o aktiviranju Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji te se putem Županijskog centra 112 obavještavaju članovi Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije o događaju i sukladno Planu pokreću propisane procedure i poslovi na suzbijanju onečišćenja.

U vježbi su sudjelovali predstavnici Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije, Lučke kapetanije Rijeka, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Policijske uprave Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), specijaliziranih tvrtki s područja Primorsko-goranske županije uključene u Plan intervencija i Jadransko-edukativnog istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC).

Iz Ravnateljstva civilne zaštite vježbi su prisustvovali koordinator za poslove civilne zaštite Darko Majstorović i pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Matko Škalamera.Stranica