Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovali na radionici o klizištima u sklopu projekta PRI-MJER

U organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba te Građevinskog fakulteta iz Rijeke, u Zagrebu je danas, 12. prosinca 2022. održana radionica „Ublažavanje posljedica nesreća uslijed pokretanja klizišta“ na kojoj su sudjelovali i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite
 

Foto: MUP

Radionica je organizirana u okviru projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“ s ciljem edukacije sudionika civilne zaštite, vezano za nesreće uslijed masovne pojave klizišta, a obrađene su teme o uzrocima klizištima u Republici Hrvatskoj, sustavu praćenja klizišta, sustavu ranog upozoravanja za klizišta te provedbi hitnih intervencija uslijed klizišta. Sadržaj ove edukativne radionice prilagođen je svim sudionicima u izvanrednim situacijama - tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stožerima civilne zaštite kao i temeljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite – vatrogastvu, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu te Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite, čiji su predstavnici aktivno sudjelovali na radionici.

Ravnateljstvo civilne zaštite u suradnji sa znanstvenom zajednicom, želi osigurati veću učinkovitost cjelokupnog sustava civilne zaštite kroz podizanje razine znanja o prevenciji, pripravnosti i reagiranju na rizik od klizišta, s ciljem izrade alata, preporuka i postupaka u upravljanju rizikom na državnoj i lokalnim razinama - Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija, Istarska i Karlovačka županija, kao reprezentativnim područjima ugroženim klizištima.

Projekt PRI-MJER dio je projekata koji se financiraju iz EU sredstava, a predviđen je Strategijom upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i Akcijskim planom upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje 2021. do 2024. godine.

 

Stranica