Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovali na radionicama u Sarajevu

Foto: MUP

U okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“ u Sarajevu je 17. i 18. rujna 2019. održana radionica "Tehnički savjeti za efikasnu razmjenu informacija u katastrofama i uspostavu veze sa ERCC-em". Na radionici je sudjelovalo 25 sudionika iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite BiH, Uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske, Odjela za sigurnost Distrikta Brčko, Javne ustanove Vode srpske, Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS te predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske. Kroz prezentacije i otvorenu diskusiju nastojala su se predstaviti rješenje koja koristi Republika Hrvatska te prepoznati područja koja se u Bosni i Hercegovini mogu pojačati kako bi razmjena informacija bili pravovremena, konkretna i polučivala zadovoljavajuće rezultate. Isto tako se dao uvod u posjet Ministarstvu unutarnjih poslova i Operativno-komunikacijskom centru u prosincu ove godine.
 
19. i 20. rujna održana je radionica "Podrška povezivanju relevantnih vlasti BiH sa alatima za praćenje EU i sustavima ranog upozoravanja". Sudjelovalo je 23 predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite BiH, Uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske, Odjela za sigurnost Distrikta Brčko, Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, KUCZ ZDK. Hrvatski stručnjaci predstavili su značaj ranog upozoravanja, sustave za praćenje i rano upozoravanje u RH, sustave za monitoring, mapiranje rizika, alarmiranje i komuniciranje u EU te u razmjeni informacija sa sudionicima identificirano je stanje ranog upozoravanje u BiH i načini praćenja kriznih situacija.
 

Stranica