Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na radionici potrage i spašavanja zrakoplova na Cipru

U organizaciji Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Zajedničkog koordinacijskog centra potrage i spašavanja (JRCC), 5. i 6. listopada u Larnaki na Cipru održane su radionica i vježba na temu potrage i spašavanja zrakoplova, na kojima su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite

Foto: MUP

Radionica ICAO EUR SAR održana je s ciljem podizanja svijesti o trenutnim aktivnostima u području potrage i spašavanja zrakoplova, kao i razmjene iskustava te unaprijeđenja regionalne suradnje. Raspravljalo se o implementaciji budućih SAR koncepata, uključujući implementaciju programske platforme za praćenje zrakoplova u nevolji – Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS).

U sklopu radionice, održana je terenska vježba potrage i spašavanja (SAREX) uz provedbu SAR procedura Zajedničkog koordinacijskog centra za potragu i spašavanje (JRCC), na kojoj je promatrano operativno djelovanje žurnih službi i operativnih snaga, aktivacija Planova djelovanja zračnih luka u zrakoplovnim nesrećama te pružanje pomoći žrtvama zrakoplovne nesreće i zbrinjavanje njihovih obitelji.

Ovome je prethodio Dvanaesti sastanak radne skupine ICAO EUR SAR/TF, koji je održan u srijedu, 4. listopada s ciljem pripreme država članica za korištenje geografsko informacijske platforme za autonomno praćenje zrakoplova u nevolji – Autonomous Distress Tracking (ADT). Predstavljeni su prijedlozi unapređenja SAR dokumenata, osposobljavanja u području potrage i spašavanja te SAR vježbe, a najavljene su i buduće važne aktivnosti vezane uz SAR.

Predstavnica Ravnateljstva civilne zaštite Kristina Milić, sudionike sastanka upoznala je s iskustvima Republike Hrvatske u potrazi i spašavanju zrakoplova u realnim događajima te organizacijom i provođenjem vježbi na temu potrage i spašavanja zrakoplova (SAREX). Poseban naglasak prilikom prezentacije stavljen je na uspostavljenu suradnju u potrazi i spašavanju zrakoplova između vojnih i civilnih institucija.

Na ovim aktivnostima sudjelovali su predstavnici svih relevantnih institucija vezanih uz područje zrakoplovne sigurnosti te potrage i spašavanja zrakoplova iz 33 države.
 

Stranica