Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na međunarodnoj konferenciji „Privatna zaštita 2023.“

U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara - strukovne zaštitarske komore, danas 27. travnja 2023., u hotelu The Westin Zagreb započela je međunarodna konferencija „Privatna zaštita 2023. “

Foto: MUP

U ime ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damira Truta, sudionicima se uvodno obratio koordinator za poslove civilne zaštite Neven Karas te izrazio zadovoljstvo što je Ravnateljstvo civilne zaštite, kao tijelo nadležno za nadzor provedbe Zakona o privatnoj zaštiti i ostvarivanje pozitivnih efekata njegove primjene, sudionik ove međunarodne konferencije.

„Uvodno podsjećam, kako je Zakon o privatnoj zaštiti stupio na snagu 2020. godine, i od tada do danas smo pokrenuli te bili suorganizatori ili inicijatori niza vrlo značajnih i korisnih aktivnosti koje imaju za cilj utvrditi osnovne probleme u zaštitarskoj struci, proniknuti u njihove uzroke, ukazati na posljedice negativnih pojavnosti i trendova te pokušati učiniti sve potrebno da se privatna zaštita privede njezinoj zasluženoj sigurnosnoj ulozi, što će u konačnici posredno rezultirati višom razinom sigurnosti građana i njihove imovine“., istaknuo je Neven Karas na samom početku konferencije.

Također je naglasio kako je pri tome više puta isticana potreba zajedničkog djelovanja svih dionika primjene zakona, svaki u okvirima svojih ovlasti, mogućnosti i prioriteta u pokretanju koraka u smjeru poboljšanja tržišnih, kadrovskih, socijalnih, organizacijskih, prostorno tehničkih, zakonodavnih i drugih uvjeta koji će rezultirati kvalitetnijim statusom, povećanjem radnih prava, plaća i prihoda, višem vrednovanju u javnosti te time i povećanim interesom za mlade.

Stoga valja zaključiti kako suvremena i društveno prepoznata privatna zaštita postaje ključna sigurnosna djelatnost u zaštiti privatnih, javnih i kritičnih subjekata i radi toga zahtjeva stalnu i kontinuiranu nadogradnju kao i podršku svih dionika u sustavu domovinske sigurnosti, rekao je Karas.

Također, u sklopu konferencije na panel raspravama o temama Industrija privatne zaštite i direktiva otpornosti kritičnih entiteta te Security by design sudjelovali su predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite.

Dosadašnja suradnja Ministarstva unutarnjih poslova s Hrvatskim cehom zaštitara je uspješna jer je vođena zajedničkim ciljevima, a to su veća sigurnost građana i njihove imovine te pozicioniranja struke na mjesto u društvu koja joj po važnosti pripada.

Konferencija je okupila stručnjake i predstavnike ministarstava, agencija, sindikata, javnih i privatnih društava, akademske zajednice te korisnike usluga privatne zaštite.

Organizacijom i održavanjem ovakvih i sličnih programa želi se potaknuti razmjena informacija i znanja te identificirati najbolja rješenja i programe koji će dati odgovore na nove promjene i izazove te potrebu usklađivanja sa zakonima.

Stranica