Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na konferenciji o zaštiti kritične infrastrukture

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Konferencije/helsinki zaštita KI 2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Glavne uprave EK-a za migracije i unutarnje poslove -  DG HOME  (Directorate – General for Migration and Home Affairs) u Helsinkiju je 29. i 30. listopada održana konferencija na temu zaštite kritične infrastrukture (KI), na kojoj su nazočili stručnjaci iz SAD-a, Kanade i zemalja EU-a

Foto: MUP

Na konferenciji je prezentirana problematika zaštite kritične infrastrukture (KI), trenutno stanje te budući trendovi i izazovi s pravnog, financijskog i razvojnog aspekta, s naglaskom na potencijalne prijetnje koje mogu ugroziti funkcioniranje KI te kako ih učinkovito zaštiti. Fokus  je također bio na javno–privatnom partnerstvu i suradnji kada je u pitanju sigurnost i zaštita KI, pogotovo objekata masovnog okupljanja i sektora prometa (veliki aerodromi, luke i željezničke stanice). Ujedno se vodila i rasprava na temu utjecaja naglog razvoja tehnologije (npr. 5G mreža, pametni gradovi, uvođenje automatskih senzora) na sigurnost KI i zaštitu operatora.

Zaključena je nužnost međusektorske suradnje i kompleksnog pristupa zaštiti KI, kao segmenta koji je u današnje vrijeme podložan hibridnim prijetnjama.
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH Marijana Klanac, koordinatorica za poslove civilne zaštite, i Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa.
 


Stranica