Požari otvorenog prostora - 4. kolovoza 2021.

Zadarska županija

3. kolovoza u 14:15 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Prkosa kod Škabrnje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD Sv. Mihovil – Galovac. Požar je ugašen u 17:36 sati.
 
Splitsko - dalmatinska županija

2. kolovoza u 10:15 sati ŽC 112 Split, zaprimio je  dojavu o požaru niskog raslinja i borove šume na lokaciji Seget Gornji, Tomaši. Požar je bio aktivan i tijekom 3. kolovoza i  širio se prema Labinu Dalmatinskom i Segetu Gornjem. U gašenju požara su angažirane domicilne snage iz Splitsko - dalmatinske županije i pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Split Divulje - ukupno 123 vatrogasca s 54 vatrogasnih vozila, dok je s područja drugih županija ukupno angažirano 55 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila: pripadnici Intervencijskih vatrogasnih postrojbi Zadar i Dubrovnik, javnih vatrogasnih postrojbi Zadar, Plitvička Jezera, Benkovac, Knin, Vodice i Šibenik, DVD-a Rogoznica te dislokacija iz Ličko - senjske županije; JVP Gospić, JVP Plitvička Jezera, JVP Grada Senja, DVD Plitvička Jezera, DVD Otočac i DVD Brinje. Ukupno je angažirano 178 vatrogasaca sa 64 vatrogasnih vozila. Od vojnih snaga na požarištu je tijekom dana bilo angažirano 26 pripadnika PP NOS-a HV-a te tri zrakoplova Canadair, četiri  zrakoplova Air Tractor i jedan helikopter Mi8MTV s uređajem za gašenje. Opožarena je velika površina procijenjena na 1600 ha većinom trave, niskog raslinja, makije, niske bjelogorice, maslinika i nešto borove šume. Radi gašenja požara bila je zatvarana za promet županijska cesta (ŽC 6091) između naselja Labin i Plano, a od 21:00 sat uključena su tri dalekovoda koja su bila isključena radi gašenja 110 kV (Trogir-Jelina) i dva 10 kV (Seget Gornji 1- Seget Gornji 2, Divulje - Labin). Tijekom noći na požarištu je bilo angažirano 106 vatrogasaca s 37 vatrogasnih vozila. Od 6:05 sati radi pomoći u gašenju na požarištu su angažirana i dva zrakoplova Canadair. Zbog trenutne povoljnije situacije na požarištu u 6:59 sati zatraženo je angažiranje 2 Air-Tractora Fire Boss koji će zamijeniti Canadaire i dalje osiguravati saniranje požarišta iz zraka.


Foto: HINA
 
Šibensko - kninska županija
 
  • 3. kolovoza u 18:13 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Mirlović Zagore - Unešić. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, smrika i grab na površini od oko 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca s devet vatrogasnih vozila iz JVP-i Drniš i Šibenik, VZ Šibensko - kninske županije, DVD-a Unešić, Bilice, Perković i Drniš te dva protupožarna zrakoplova Air Tractor i dva protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je lokaliziran u 21:46 sati, a na požarištu tijekom noći obavljala se sanacija i dežurstvo vatrogasaca.
  • 3. kolovoza u 22:01 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Zatona (Franine masline). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje, na površini od oko 1,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz JVP-i Vodice i Šibenik, DVD-a Vodice, Bilice, Šibenik, Zaton, Zablaće i Brodarica - Krapanj. Požar je lokaliziran u 22:55 sati, a ugašen u 00:09 sati.


Stranica