​Potpisan 50 milijuna kuna vrijedan Sporazum o razminiranju šuma i šumskog zemljišta za 2021. godinu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/_DRB9821.jpg

Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta za 2021. godinu, kojim je predviđeno za razminiranje utrošiti 50 milijuna kuna, potpisan je početkom svibnja između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva poljoprivrede

Foto: MUP

Financijska sredstva za navedenu namjenu osigurana su kroz aktivnost općekorisne funkcije šume, temeljem podzakonskog akta kojim je utvrđeno da se čak 30% sredstava prikupljenih od naknade za Opće korisne funkcije šuma (OKFŠ)  izdvaja za razminiranje šuma i šumskog zemljišta. OKFŠ je, uz državni proračun i sredstva europskih fondova, stalni izvor sredstava za razminiranje te doseže cca 12% godišnjeg proračuna osiguranog za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj. U skladu sa Sporazumom, u 2021. godini financirat će se poslovi razminiranja 5,66 km2 šuma i šumskog zemljišta na području Zadarske, Požeško – slavonske, Sisačko – moslavačke i Ličko – senjske županije, a prema prioritetima istaknutima od javnog šumoposjednika Hrvatskih šuma d.o.o.
 
Razminiranjem planiranih površina omogućit će se korištenje drvne sirovine, otvorit će se prostor za gospodarske aktivnosti poput lovstva i turizma te prije svega pružit će se sigurnost stanovništvu da bez straha od eksplozivnih ostataka rata koristi potencijale i dobrobiti šuma. Potrebno je naglasiti dugogodišnji i kontinuirani angažman Hrvatskih šuma d.o.o. te  Ministarstva poljoprivrede na polju protuminskog djelovanja koji se, uz osiguranje stalnog izvora financiranja razminiranja iz OKFŠ-a, od 2015. godine prvenstveno ogleda u partnerstvu na strateškim projektima razminiranja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Aktivnostima Hrvatskih šuma i Ravnateljstva civilne zaštite realizirana su dva projekta razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima – Naturavita i Fearless Velebit prema kojima je razminirano gotovo 42 km2 šuma i šumskog zemljišta. Financijska vrijednost navedenih poslova iznosi nešto manje od 460 milijuna kuna, od kojih 85%, odnosno 391 milijun kuna čine bespovratna sredstava Europske unije. Prema trećem projektu, Karlovac Karst, ovih se dana očekuje donošenje odluke o financiranju, a temeljem istog za razminiranje bi trebalo biti osigurano 187 milijuna kuna uz bespovratno, europsko učešće od 85% .
 

Stranica