Posljedice olujnog nevremena

Osječko - baranjska županija
Olujno nevrijeme praćeno kišem i vjetrom jučer oko 9:00 sati zahvatilo je rubno područje grada Osijeka, Đakova te naselje Dalj. ŽC 112 Osijek zaprimio je oko 300 poziva građana koji su se odnosili na uklanjanje stabala i električnih vodova s prometnica, oštećene krovove na kućama te oštećena vozila. Bez struje su ostala mnoga naselja na širem području Đakovštine. Angažirani su vatrogasci JPVP Osijek i lokalni DVD-ovi te ekipe HEP-a. Vatrogasci su imali preko 70 intervencija na otklanjanju posljedica nevremena. Opskrba električnom energijom normalizirana je u 19:30 sati.
 
Vukovarsko - srijemska županija
Olujno nevrijeme praćeno grmljavinom i jakim vjetrom u 8:35 sati zahvatilo je jučer područje Županije. Zabilježene su štete na električnoj mreži i prekid napajanja električnom energijom, štete na privatnim stambenim objektima i poslovnim zgradama te veći broj oborenih stabala. Angažirane su sve žurne službe na sanaciji šteta. Najveći problem je bio s opskrbom električne energije, zbog pokidanih električnih vodova na području cijele Vukovarsko - srijemske županije. HEP je zabilježio preko 200 lokacija kvarova na terenu, do sada je završeno preko 70% dojavljenih kvarova. ŽC 112 Vukovar zaprimio je 100-tinjak dojava o posljedicama nevremena.
  
Brodsko - posavska županija
Istočni dio Županije, šire područje Garčina, oko 8:40 sati zahvatilo je olujno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom te je došlo do rušenje stabla na dalekovod u Bickom Selu, a u Prnjavoru su se grane naslonile na električne vodove. Bez napajanja električnom energijom bila su naselja Garčin, Bicko Selo, Trnjani, Selna, Sapci, Staro Topolje i Novo Topolje. Ekipa HEP-a kvar je otklonila u 9:36 sati te je normalizirana opskrba električnom energijom. Jak vjetar praćen kišom izazvao je kvar na elektroenergetskoj mreži, bez električne energije od 18:19 sati do 21:05 sati bili su potrošači u naseljima Vrpolje, Stari Perkovci, Čajkovci i dio naselja Donji Andrijevci.

Stranica