Posjet Ravnateljstvu civilne zaštite u sklopu međunarodnog projekta „F.A.C.E. – Fight Against Crises Effectively“

Ravnateljstvo civilne zaštite su danas, 23. rujna posjetili predstavnici Direktorata komunikacija iz Turske, udruge Go Green iz Makedonije i Hrvatske udruge kriznog menadžmenta u sklopu međunarodnog projekta „F.A.C.E. – Fight Against Crises Effectively“

Foto: MUP

U cilju upoznavanja s djelokrugom i načinom rada Ravnateljstva civilne zaštite održano je izlaganje načelnika Sektora smanjenja rizika od katastrofa Dražena Štajduhara, voditelja Službe za operativnu pripravnost Darka Protulipca i voditeljice Odjela za ispitivanje i normizaciju tehnika Maje Bosnić. Tom prilikom su predstavili sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj te aktivnosti tijekom potresa i pandemije. Također, govorili su o smanjenju rizika od katastrofa koje ujedno obuhvaća i preventivne aktivnosti koje vode izbjegavanju katastrofe, smanjenju njezinog utjecaja i ublažavanju posljedica kao i o suradnji koja je važna na svim razinama, od pojedinca, lokalne i regionalne do nacionalne razine.
 
Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite su prisutne upoznali s organizacijskom strukturom cjelokupnog sustava civilne zaštite u RH, zakonskom regulativom iz područja civilne zaštite, poslovima, nadležnostima i područjima djelovanja Ravnateljstva civilne zaštite.
 
Međunarodni projekt „F.A.C.E. – Fight Against Crises Effectively“ je dio Erasmus+ programa za razmjenu znanja i edukaciju kojim se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi te je cilj projekta edukacija i razmjena znanja u domeni kriznog komuniciranja, upravljanja rizicima i prevencije prirodnih katastrofa s ciljanom edukacijom o klimatskim promjenama i njihovim utjecajem na ljude i okoliš. Nositelj projekta je Direktorat komunikacije iz Turske, a udruga Go Green iz Makedonije i Hrvatska udruga kriznog menadžmenta su partneri projekta.
 

Stranica