Pošiljka zaštitnih maski u okviru dodatnih kapaciteta Mehanizma unije za civilnu zaštitu-rescEU

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/rescue-zastitne maske 2.png
  • Slika

Pošiljka zaštitnih maski FFP2 dostavljena je 1. svibnja  Hrvatskoj u okviru dodatnih kapaciteta Mehanizma unije za civilnu zaštitu-rescEU

Riječ je o prvoj zajedničkoj europskoj pričuvi medicinske opreme, uspostavljenoj prošli mjesec kako bi se pomoglo zemljama pogođenima pandemijom koronavirusa. Rumunjska i Njemačka su prve članice koje su prihvatile ulogu središta za pohranjivanje nabavljenih medicinskih zaliha u okviru rescEU koje u potpunosti financira Europska komisija.  Hrvatska je uz Italiju i Španjolsku bila među prvim državama koje su primile ovaj oblik pomoći. Za distribuciju opreme zadužen je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije, koji se brine o tome da se ona šalje onamo gdje je najpotrebnija. U ovom su slučaju odabrane Španjolska, Italija i Hrvatska na temelju potreba koje su izrazile u svojim zahtjevima za pomoć u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Strateške medicinske zalihe dio su šire pričuve sustava rescEU, koja među ostalim obuhvaća sredstva za gašenje požara iz zraka i kapacitete za medicinsku evakuaciju. Upotreba pričuve sustava rescEU krajnja je mjera u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, koja se može aktivirati za sve vrste prirodnih opasnosti i opasnosti uzrokovanih ljudskim djelovanjem.
 

Stranica