Pomoćnik ministra na svečanosti službenog početka provedbe istraživačkog projekta PRI-MJER

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/projekt primjer 3_19.11.2020._121028.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pomoćnik ministra dr.sc. Damir Trut je danas, 19. studenoga sudjelovao na konferenciji u okviru koje se održala svečanost službenog početka provedbe istraživačkog projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“

Tom prilikom pomoćnik ministra je naglasio kako je u procesu upravljanja krizama, velik naglasak stavljen na smanjenje rizika od katastrofa te multidisciplinaran  i međusektorski pristup tom segmentu.  „Kao uspješan model pokazala se Hrvatska platforma za smanjene rizika od katastrofa, kojom koordinira Ravnateljstvo civilne zaštite, a koja povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu, s glavnim ciljem prijenosa  znanja, davanja rješenja, ali i izrade raznih planskih dokumenata i njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa.“ – kazao je Trut.

Također, osvrnuo se i na jedan od ključnih dokumenta, u  čijoj izradi su sudjelovali članovi Platforme, upravo ažuriranu Procjenu rizika od katastrofa za RH, koju je Vlada donijela u studenom 2019. godine : „Svi vi koji se bavite klizištima znate za podatak da se na području Hrvatske godišnje aktivira ili reaktivira i do nekoliko stotina klizišta, a na  približno 20% površine Republike Hrvatske postoji mogućnost za nastanak klizišta s obzirom na geološke uvjete (vrsta stijena/tala) i na geomorfološke uvjete (nagib padina). Isto tako znamo da na rastući rizik od  klizišta utječu klimatske promjene, intenzitet oborina, povećana osjetljivost površinskog tla na nestabilnost, antropogene aktivnosti, rastuća urbanizacija, nekontrolirano korištenje zemljišta. A šteta koju prouzroči  klizište u naseljenom ili urbaniziranom području je dodatna otegotna okolnost je su potrebni opsežni i skupi sanacijski zahvati da bi se klizište umirilo. Dakle sve ovo su dovoljni razlozi da se u Procjeni rizika od katastrofa klizište uvrsti kao jedan od 15 identificiranih rizika i to kroz razradu dva scenarija masovne pojave klizišta u Republici Hrvatskoj“ .

Govorio je i o Nacionalnoj Strategiji upravljanja rizicima od katastrofa, prvom  dugoročnom strateškom dokumentu koji će u sljedećih 10 godina definirati upravljanje rizicima od katastrofa te omogućiti proaktivno djelovanje.

Izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem  Ravnateljstva civilne zaštite u stvaranju videa te naglasio kako je uvjeren da će istraživački projekt PRI-MJER zasigurno biti od velike koristi u sustavu civilne zaštite i kako je ovo još jedan primjer nužne i nezaobilazne suradnje znanstvenika i Ravnateljstva, ali i cijelog sustava civilne zaštite na području smanjenja rizika od katastrofa, s ciljem izgradnje otpornosti društva na klimatske promjene. „Samo proaktivno upravljanje rizikom stvara sigurno i stabilno okruženje, koje je preduvjet za kvalitetan život pojedinca i društva, osiguravanje sloboda, privlačenje investicija i održavanje gospodarskog rasta.“ – zaključio je pomoćnik.

Konferenciju je organizirao Rudarsko geološki naftni fakultet u Zagrebu u sklopu koje se održao i okrugli stol „Iskustva dionika Projekta s hazardom (opasnostima)n i rizicima (šetama) od klizišta i potrebne mjere“.

Uz pomoćnika ministra, konferenciji su prisustvovali i koordinatorica za poslove civilne zaštite Marijana Klanac i načelnik Sektora smanjenja rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.

Projekt PRI-MJER KK.05.1.1.02.0020 sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama na kojemu je Posredničko tijelo 1 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt će se provoditi u razdoblju od tri godine, a u okviru projekta provodit će se primijenjena istraživanja na 13 pilot područja u Republici Hrvatskoj na kojima je već prethodno identificiran rizik od klizišta.

Stranica