Pad paraglajdera na stablo

Županijski centar 112 Varaždin zaprimio je danas, 10. travnja u 18:37 sati od HGSS Stanice Varaždin informaciju o paraglajderu koji je zapeo na granama stabla na području Ravne Gore, sjeverno od Bednje. U akciji spašavanja sudjeluju pripadnici HGSS-a koji su ga locirali u okolici Bednjice te prema trenutnim informacijama pilot paraglajdera nije ozlijeđen. 

Stranica