Osposobljavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka u obučnom kampu „Ugljan 2019“

Vježbom, koja je izazvala veliko zanimanje lokalnog stanovništva i turista, pokazana je odlična suradnja sudionika vježbe te je potvrđena visoka razina operativne spremnosti.

Foto: MUP

U sklopu osposobljavanja pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (DIP CZ) Rijeka, u razdoblju od 20. do 25. lipnja na otoku Ugljanu organiziran je obučni kamp pod nazivom «Ugljan 2019».

Za potrebe smještaja 35 pričuvnika DIP-a CZ Rijeka podignuta je baza operacija u blizini tvrđave Sveti Mihovil (iznad mjesta Preko), gdje je uvježbana samodostatnost s pripadajućom opremom. Pripadnici kampa prošli su obuku korištenja alata za vođenje i zapovijedanje (NICS), tehnike spašavanja iz ruševina, korištenje potražnih pasa u traganju za žrtvama u ruševinama, tehnike spašavanja iz vode i pružanja prve pomoći.

Aktivnost je održana na temelju Godišnjeg plana rada Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, a organizator aktivnosti bila je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka.

Završetak obučnog kampa predstavljala je provedba pokazne vježbe. Scenarij vježbe predvidio je djelovanje tijekom potresa na industrijskom objektu. Potres je izazvao požar te je takva kompleksna aktivnost zahtijevala sinergično djelovanje čimbenika sustava civilne zaštite lokalne samouprave. U koordinaciji s Dobrovoljnim vastrogasnim društvom Preko i sanitetskim timom iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (Ispostava Kali) aktivnosti spašavanja su uspješno izvršene, odnosno trima ozlijeđenim osobama je na otoku pružena hitna medicinska pomoć, a potom su prevezene u Opću bolnicu Zadar.

Vježbom, koja je izazvala veliko zanimanje lokalnog stanovništva i turista, pokazana je odlična suradnja sudionika vježbe te je potvrđena visoka razina operativne spremnosti.
 

Stranica