Osposobljavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka na trenažnom kampu „KORANA 2019“

Foto: MUP

U sklopu osposobljavanja pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (DIP CZ) Rijeka, u razdoblju od 26. do 29. rujna na području Donjeg Velemerića u Karlovačkoj županiji, organiziran je trenažni kamp pod nazivom «Korana 2019».
Za potrebe smještaja 40 pripadnika DIP-a CZ Rijeka ustrojena je baza operacija uz bivšu osnovnu školu koja je pretvorena u izviđački centar kojim upravlja Odred izviđača „Vladimir Nazor“ iz Karlovca.
Pripadnici kampa prošli su obuku i to tehnika spašavanja iz ruševina, tehnika pretraživanja uz korištenje tehničkih pomagala i potražnih pasa te tehnika spašavanja iz vode i pružanja prve pomoći. Naglasak djelovanja bio je na provedi aktivnosti uz potpunu samodostatnost tijekom operativnih djelovanja.
Aktivnost je održana na temelju Godišnjeg plana rada Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, a organizator je bila Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka.
Ispunjavanjem postavljenih ciljeva kroz osposobljavanje tijekom trenažnog kampa, izvršena je kvalitetna priprema pripadnika postrojbe za sudjelovanje na državnoj terenskoj vježbi civilne zaštite „MODUL 2019“ koja će se od 11. do 13. listopada ove godine provesti na širem području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 

Stranica