Održana vježba za slučaj izvanrednog događaja - nesreća zrakoplova u Zračnoj luci Osijek

U srijedu, 23. rujna od 10:00 do 12:30 sati, održana je vježba za slučaj izvanrednog događaja - nesreća zrakoplova u Zračnoj luci Osijek

Vježbi su uz zaposlenike Zračne luke Osijek sudjelovali i Hrvatska kontrola zračne plovidbe, policija, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek, INA, Trade Air, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, JPVP grada Osijeka, JVP Grada Vukovara, DVD Aljmaš i Tenja,  GD Crvenog križa Osijek.
 
Kao promatrači su bili pozvani djelatnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom promet i Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek.
 
Radilo se o cjelovitoj vježbi izvanrednog događaja na aerodromu, s ciljem uvježbavanja i održavanja kontinuirane spremnosti svih sudionika u izvanrednim situacijama.
 
Ciljevi vježbe su bili sljedeći:
 
  • provjera poznavanja i primjene postupaka iz Emergency plana/SOPI-a od djelatnika Zračne luke Osijek, korištenje kodirane karte 1:25 000,
  • provjera operativnih postupaka svih službi Zračne luke Osiiek pri prijelazu iz stanja redovnih poslova u stanje izvanrednog događaja,
  • koordinacija s integralnim službama (HKZP, policija, INA),
  • koordinacija s Ravnateljstvom civilne zaštite, Područnim uredom civilne zaštite i Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite Osijek, (komunikacijsko-koordinativne zadaće Centra 112 Osijek i Vukovar, časnik za vezu civilne zaštite u lokalnom zapovjedništvu, organiziranje operativnog zapovjedništva)
  • koordinacija sa Zavodom za hitnu medicinu,
  • koordinacija s vatrogasnim snagama JPVP i DVD,
  • koordinacija s kompanijom Trade Air.
 
Prema scenariju vježbe, dogodila se nesreća zrakoplova L410 na redovnoj liniji  Zagreb- Osijek. Nakon polijetanja dolazi do sudara zrakoplova s pticom te izbija požar na desnom motoru zrakoplova, koji se zbog nesreće vraća u Zračnu luku Osijek. Kapetan traži stanje potpune pripravnosti aerodromskih službi, potom dolazi do zadimljavanja kabine, ozljeđivanja putnika te većeg oštećenja zrakoplova i izlijevanja goriva.
 
Sukladno protokolima, provodi se uzbunjivanje i pozivanje prvo interventnih službi Zračne luke Osijek, a kasnije i dopunskih snaga sustava civilne zaštite za organiziranje operativnog zapovjedništva, tehničke potpore i hidrofiranje vozila te prihvat neozlijeđenih i lakše ozlijeđenih putnika kojima se pruža prva pomoć i psiho-socijalna pomoć.
 
Zadaće su operativno provedene u najkraćem vremenu, požar je ugašen, izvršena je sanacija izlivenog goriva te su svi putnici zbrinuti.
 
Zaključak je inicijalne raščlambe da je potrebno poraditi na kompatibilnoj radio-vezi svih snaga Zračne luke Osijek i sustava civilne zaštite, što bi olakšalo i pojednostavilo međusobnu komunikaciju i koordinaciju na mjestu intervencije kao i s Centrom 112, a preko njega i dopunskim snagama sustava civilne zaštite.         
 

Stranica