Održana radionica „Žrtve terorizma i njihova zaštita“

U organizaciji Pravosudne akademije 4. prosinca 2021., u okviru EUCVT projekta Europske komisije - Centra EU-a za žrtve terorizma, održana je radionica na temu prava žrtava terorizma

Foto: MUP

Na radionici su sudjelovali predstavnici iz područja pravosuđa (državno odvjetništvo i sudstvo), civilne zaštite (Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatski crveni križ) te civilnog sektora (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te Ženska soba kao koordinator Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela). Radionica je organizirana s ciljem poticanja suradnje i jačanja nacionalnog okvira za pružanje pomoći i podrške žrtvama terorizma kroz razmjenu informacija o nadležnostima pojedinih dionika u tom segmentu, na što obvezuju i relevantne direktive.

Terorizam je jedan od najsloženijih, najizazovnijih i najopasnijih političko-sigurnosnih fenomena suvremenog doba. S obzirom da je posljednjih godina, uz klimatske promjene, terorizam glavna prijetnja sigurnosti EU-a, Europska komisija se obvezala osigurati da se žrtve terorizma mogu u potpunosti osloniti na svoja prava, neovisno o tome u kojoj ih državi članici teroristički napad eventualno zatekne. Donijela je čitav niz pravila o njihovim specifičnim potrebama i pravima te obvezu država članica prema pružanju sveobuhvatne stručne pomoći i podrške žrtvama terorizma.

Uloga sustava civilne zaštite kroz podršku žurnih službi neposredno nakon terorističkog napada (pružanje žurnog odgovora) izuzetno je važna.  U slučaju terorističkog napada, sustav civilne zaštite aktivira se na nacionalnoj razini radi provedbe mjera saniranja štete i oporavka od terorističkog napada, što uključuje pružanje pomoći i zbrinjavanje žrtava tijekom faze odgovora. Preživjele žrtve moraju biti sigurne, dobiti hitnu medicinsku i psihološku pomoć, hranu i napitke. Nakon faze žurnog odgovora, slijedi srednjoročna te kasnije dugoročna podrška koja zahtijeva učinkovitu koordinaciju i planiranje kako bi se na potrebe žrtava odgovorilo na optimalan način.

Centar za žrtve terorizma osnovan je od strane Europske komisije u siječnju 2020. godine u okviru dvogodišnjeg  EUCVT pilot projekta. Osim primarne uloge pružanja pomoći državama članicama da učinkovito prenesu EU zakonodavstvo o pravima žrtava terorizma, Centar pruža savjetodavnu pomoć, organizira edukacije stručnjaka te potiče razmjenu iskustava i najboljih praksi na temelju naučenih lekcija iz dosadašnjih terorističkih napada. Opći priručnik EU-a o pravima žrtava, objavljen u okviru projekta, pruža podršku pri praktičnoj provedbi zakonodavstva EU-a, dok će nacionalni priručnici dati prikaz nacionalnih struktura pomoći i podrške žrtvama u slučaju terorističkog napada.

Stranica