Održana konferencija o provedbi UNECE Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/Srok web logo.jpg

Pod pokroviteljstvom Radne skupine za provedbu UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća u Ženevi je 3. i 4. veljače 2022.  održana konferencija o provedbi Konvencije na kojoj je sudjelovala predstavnica Ravnateljstva civilne zaštite Ivana Selnik


Predstavnici petnaest država iz regije predstavili su svoja nacionalna iskustva u provedbi, uključujući suradnju sa susjednim ili priobalnim državama koje mogu biti pogođene nesrećama putem zraka ili vode. Kao primjer dobre prakse prepoznata je i Republika Hrvatska koja je preporuke iz UNECE-ove Konvencije prenijela u svoje zakonodavstvo implementacijom odredbi koje propisuje Direktiva Europske unije o kontroli opasnosti od velikih nesreća, tzv. Seveso III direktiva u Zakon o sustavu civilne zaštite i Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja (NN 66/21).

Time je uvedena obveza uključivanja javnosti u proces donošenja Vanjskih planova županija civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Za područja postrojenja koja sadrže opasne tvari, a koja se nalaze u blizini granica, propisana je i obaveza informiranja susjednih zemalja o mogućim prekograničnim učincima.

Na temu informiranja i sudjelovanja javnosti, predstavnica Ravnateljstva civilne zaštite je održala prezentaciju „Sudjelovanje javnosti u izradi Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari u Republici Hrvatskoj“.

Konferencija je okupila više od 100 sudionika iz država članica UNECE – a, međunarodnih i nevladinih organizacija, industrijskih udruženja i akademskih krugova. Cilj konferencije bio je upoznavanje i razmjena informacija o Konvenciji, potaknuti raspravu o novim i inovativnim pristupima i načinima za jačanje njezine provedbe te podići svijest o alatima koje nudi Konvencija UNECE-a o prekograničnim učincima industrijskih nesreća.

Stranica