Održana edukacija inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/EDUKACIJE/edukacija inspektora 4.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite – Regionalnom nastavnom centru Zagreb, Ksaverska cesta 107, provedena je edukacija inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja.

Edukacija je održana 22. i 25. listopada  na temu označavanja i onesposobljavanja vatrenog oružja, a 5. i 8. studenog na temu utvrđivanja uzroka požara i provođenja očevida.

U edukciji je sudjelovalo 200 inspektora Sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. Predavači su bili službenici Ministarstva iz ustrojstvenih jedinica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Sektora policijske tehnike i opreme.

Stranica