Održana Državna vježba spašavanja iz jame „Njemica“

U Parku prirode Biokovo, od 2. do 4. srpnja održana je Državna vježba spašavanja iz jame „Njemica“ u organizaciji HGSS-a

Na vježbi je sudjelovalo 67 pripadnika HGSS-a potpomognutih s pet pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split Ravnateljstva civilne zaštite koji su sudjelovali u logističkoj potpori. Vježba je započela 2. srpnja u petak navečer uspostavljanjem baze operacija i operativnim brifingom.

Cilj vježbe bio je spašavanje unesrećene osobe u složenom speleološkom objektu kao i pripreme HGSS-a za certifikaciju modula spašavanja unutar Mehanizma civilne zaštite Europske koji je, u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, započeo unutar Mehanizma civilne zaštite Europske unije. Također to je bila i provjera jačanja suradnje među dionicima civilne zaštite RH.

Stranica