Održan video sastanak s predstavnicima Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/sastanak-nuk2.JPG

Ravnatelj dr. sc. Damir Trut sa suradnicima, 10. prosinca, održao je video sastanak s predstavnicima slovenskog regulatornog tijela za nuklearnu sigurnost na čelu s direktorom Uprave Igorom Sircom

Foto: MUP

Uz upoznavanje delegacija s aktivnostima hrvatskog i slovenskog regulatornog tijela vezano za radiološku i nuklearnu sigurnost, tema sastanka je bila i trenutno stanje i planirane aktivnosti na području pripravnosti u slučaju nuklearnog i radiološkog izvanrednog događaja.

Ravnatelj Trut upoznao je slovensku delegaciju s ključnim aktivnostima vezano uz zakonodavni okvir s ciljem poboljšanja regulatornog okvira radiološke i nuklearne sigurnosti te usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Također je istaknuo važnost Plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj, koji je u proceduri donošenja. Plan će dati smjernice za izradu planova na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i planove pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti s radioaktivnim izvorima, nuklearne djelatnosti i djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada te planova ostalih sudionika u pripravnosti i odgovoru.

Obje strane su iskazale zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te iskazale želju za daljnjim jačanjem suradnje kroz razmjenu iskustava i informacija, organizaciju zajedničkih vježbi te sudjelovanja na stručnim sastancima.

Republika Hrvatska i Republika Slovenija su 1998. g potpisale Sporazum o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, u svrhu promicanja prijateljskih odnosa, između ostalog i kroz pravovremenu razmjenu informacija i iskustava o nuklearnoj i radiološkoj sigurnosti, obavješćivanje i slanje informacija u slučaju nesreća, s ciljem zaštite stanovništva.Stranica