Održan sastanak za projekt „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA"

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/BIH2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pomoćnik ministra unutarnjih poslava dr.sc. Damir Trut sa suradnicima u Sarajevu na inicijalnom sastanku za projekt „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA“

U Sarajevu je 24. travnja 2019. održan inicijalni sastanak  (KICK OFF MEETING) za projekt „EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION BOSNIA AND HERCEGOVINA  - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“. Riječ je o dvogodišnjem projektu vrijednom 1.498.800 eura, kojeg vodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine -  Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija (EK), temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i EK.

Cilj projekta je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe, uzimajuć u obzir najbolje EU prakse.

Stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH će u naredne dvije godine nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na podučju civilne zaštite pružiti potrebnu stručnu pomoć i ekspertizu kroz razne aktivnosti koje uključuju mnogobrojne sastanke na operativnoj razini, radionice i tečajeve na području izrade i revizije standardnih operativnih postupaka u komunikacijskom segmentu, kao i ostalih planskih dokumenata, prvenstveno u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa. Projekt također predviđa obuku pripadnika interventnih i spasilačkih postrojbi,kao i organizaciju i provedbu simulacijskih terenskih vježbi.

Na sastanku su nazočili i predstavnici Europske unije u BiH te predstavnici provedbenih partnera projekta - Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH, Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko.

Sve delegacije izrazile su zadovoljstvo početkom projekta, koji  će doprinijeti daljnjem jačanju suradnje između RH i BiH na području civilne zaštite, uz želju  za što skorijim postizanjem krajnjeg cilja – pristupanje Bosne i Hercegovine Mehanizmu za civilnu zaštitu Europske unije, za što Republika Hrvatska pruža Bosni i Hercegovini punu podršku.

Stranica