Održan radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/Hrv.vode.jpg

U Zagrebu je u petak, 18. rujna održan radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut sa suradnicima je u petak, 18. rujna prisustvovao radnom sastanku sa generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem i predstavnicima Hrvatskih voda.
 
Generalni direktor Hrvatskih voda sudionike sastanka upoznao je sa sustavom obrane od poplava kao i s pripremnim projektima na dodatnom osiguranju nasipa slivnog područja Save. 

U svojem obraćanju pomoćnik Trut upoznao je predstavnike Hrvatskih voda s reorganizacijom i uspostavom racionalnijeg i učinkovitijeg sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kroz osnivanje Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. Ravnateljstvo civilne zaštite kroz nekoliko ključnih sektora pokriva više funkcionalnih područja djelovanja – zaštitu i spašavanje, eksplozivne atmosfere, radiološku i nuklearnu sigurnost, razminiranje i inspekcijske nadzore. Naglasio je kompleksnost i raznolikost opisa poslova i nadležnosti kojim se Ravnateljstvo civilne zaštite bavi nakon integracije pet tijela i svih inspekcija MUP-a (za zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu, proizvodnju i promet eksplozivnih tvari i oružja, radiološku i nuklearnu sigurnost, za privatnu zaštitu i detektivske poslove, protuminsko djelovanje).

Na sastanku je istaknuta dobra suradnja i komunikacija, kao i pravovremeno obavještavanje o proglašavanju redovnih i izvanrednih mjera od poplava.
 

Stranica