Održan kolegij pomoćnika ministra dr.sc. Damira Truta

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/kolegij postignuća.jpg

Danas, 22. prosinca, pomoćnik ministra dr.sc. Damir Trut održao je video sastanak sa svojim suradnicima, načelnicima Sektora, voditeljima Službi i Odjela, na kojem je prezentirao postignuća Ravnateljstva civilne zaštite u 2020. godini

Prvu polovicu godine obilježilo je predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (HR PRES) u sklopu kojeg je organizirana međunarodna radionica „Više-sektorski mehanizmi ulaganja u upravljanju rizicima od katastrofa – MultiDRM“. Ravnateljstvo civilne zaštite bilo je domaćin 44. sastanka Glavnih direktora za civilnu zaštitu EU, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja.
 
Unatoč brojim izazovima, od pojave koronavirusa, snažnog potresa u ožujku i olujnog nevremena u srpnju u Zagrebu te drugih izvanrednih događaja na području Republike Hrvatske, predviđeni redovni planski ciljeve vezani uz Program aktivnosti i mjera zaštite od požara, aktivnosti u turističko sezoni, mjere i aktivnosti u nepovoljnim vremenskim uvjetima, provođenje inspekcijskih nadzora, nadogradnju operativno-komunikacijskog sustava, sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima - ModTTX i ostale redovne aktivnosti su ispunjeni. 
Nastavljeno je s prilagodbom i jačanjem zakonodavnog okvira, kao i partnerstva s operativnim snagama i sudionicima sustava civilne zaštite implementacijom projekata financiranih iz europskih fondova. 
 
Tijekom 2020. godine poseban naglasak stavljen je na provedbu preventivnih, logističkih, operativnih i drugih aktivnosti u potpori prvenstveno zdravstvenom sektoru u provedbi mjera zaštite zdravlja od COVID-19.
 
Pomoćnik ministra Trut zaključio je kako se u 2020. godini punoj izazova, zajedničkim naporima svih segmenata sustava civilne zaštite puno postiglo, od političke i strateške do operativne razine te je u kratko vrijeme postignuta vidljivost sustava CZ u zakonodavnom, preventivnom, operativnom i logističkom smislu. 
 
Dodao je kako će se, kroz daljnje jačanje i uspostavu  jedinstvenog sustava vođenja i zapovijedanja u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama, kroz brži protok informacija, normativno uređenje, pojačane preventivne i edukativne aktivnosti,  poboljšanje sustava ranog upozoravanja, podjelu uloge i odgovornosti za učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite od državne razine do lokalne razine, sustav civilne zaštite dodatno pozicionirati kao nezaobilazni segment sustava nacionalne sigurnosti te i dalje zadržati vodeću poziciju u regiji i biti respektabilan član međunarodne zajednice na području civilne zaštite.


Stranica