Održan 45. video sastanak Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja

U okviru njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije 24. studenog 2020. održan je 45. video sastanak Glavnih direktora za civilnu zaštitu Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora i zemalja kandidatkinja

U prvom dijelu sastanka  razgovaralo se o naučenim lekcijama o bolesti COVID-19 o čemu su predstavnici nacionalnih tijela za civilnu zaštitu, Europske komisije i Glavnog tajništva Vijeća dalo presjek poduzetih aktivnosti u borbi protiv širenja koronavirusa u svojim zemljama, kao i uočene nedostatke s preporukama kako ih otkloniti u  budućem razdoblju.
 
U dosadašnjem procesu naučenih lekcija i identificiranih dobrih praksi Europska komisija naglasila je ulogu i mogućnosti Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te operativnost dodatnih kapaciteta za odgovor na razini Europske unije-„rescEU“-u okviru Odluke (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Fleksibilan i operativan Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, osnažen rescEU kapacitetima, omogućava brz  i učinkovit odgovor i pružanje pomoći u pandemiji koronavirusa.
 
Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut dao je kratak presjek aktivnosti sustava civilne zaštite u borbi protiv širenja koronavirusa, te naglasio važnost integriranog međusektorskog pristupa  i transparentne koordinacije svih dionika u borbi protiv virusa.
 
Druga tema sastanka bila je uspostava Mreže znanja koju oblikuje njemačko predsjedništvo kreiranjem dokumenta s preporukama za buduće djelovanje ove platforme.
 
Mreža znanja ima za cilj okupiti različite dionike sustava civilne zaštite i upravljanja katastrofama na razini EU-a, radi razmjene stručnosti, znanja i ideja te poboljšati prevenciju, spremnost i odgovor na krize.
 
„Podupiremo ideju uspostave Mreže znanja“ izjavio je pomoćnik Trut te upoznao sudionike sastanka sa sličnim modelom koji Hrvatska ima kroz uspostavu Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, kojom koordinira Ravnateljstvo civilne zaštite, a koja  povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu svih dionika koji se bave upravljanjem krizama.
 
Na kraju sastanka, portugalska delegacija predstavila je svoj radni program za predsjedanje Vijećem Europske Unije narednih 6 mjeseci te najavila 46. sastanak generalnih direktora na proljeće iduće godine.


Stranica