Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/stop.jpg

U spomen na tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Foto: Ilustracija

Datum spomendana odredio je Hrvatski sabor odlukom od 15. listopada 2004. godine, a u obrazloženju prijedloga odluke koji je Vlada uputila Saboru navedeno je kako se u Hrvatskoj nasilje nad ženama, posebice fizičko, najčešće događa u obiteljskoj zajednici, koja bi trebala biti najsigurnije okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja osobe su ženskog spola, a počinitelj obiteljskog nasilja najčešće je bračni ili izvanbračni suprug ili bivši suprug, a iza njih slijedi otac žrtve ili njezina djeca.

Osnovni cilj Nacionalnog dana jest senzibiliziranje društva s problematikom nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira. Također je donesen i zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na intenzivno bavljenje ovim problemom te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost. Osim toga nužno je osigurati dostupnost informacija o mogućnostima zaštite, pomoći i podrške osobama koje doživljavaju takav oblik nasilja.

U cilju informiranja i osvješćivanja društva s navedenom problematikom, proteklih dana je proveden niz informativno promidžbenih aktivnosti kojima se građane informiralo o posljedicama svih oblika nasilja. Poslano je niz poruka o nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama, djecom i u obitelji, a posebno poruka ohrabrenja žrtvama da prijave svaki oblik nasilja. Kroz mrežu županijskih operativno-komunikacijskih centara 112, jedinstveni europski broj za hitne službe 112 na usluzi je svim građanima Republike Hrvatske i turistima u slučaju svih prijetnji koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, imovinu ili okoliš te u slučaju prirodnih ili tehničko-tehnoloških nesreća.

Tijekom 2018. godine županijski centri 112 zaprimili su 1.487.042 poziva, od čega se 5.331 poziv odnosi na dojave o nasilju u obitelji. U prvoj polovici 2019. godine županijski centri 112 zaprimili su 2.786 dojava o nasilju u obitelji. Dežurni službenici u centru 112, nakon identifikacije da se radi o pozivu u vezi nasilja u obitelji, razgovorom nastojte procijeniti potrebu žrtve odnosno utvrditi radi li se:
 
  • o prijavi nasilja koje je u tijeku ili se neposredno prije dogodilo i koje iziskuje žurnu intervenciju policije, a kada se nakon prikupljanja osnovnih informacija poziv prespaja policiji na broj 192 radi poduzimanja radnji iz nadležnosti
  • o traženju informacije ili psihosocijalne, pravne ili druge podršku, kada se pozivatelju daju odgovarajuću informaciju gdje i na koji način može ostvariti psihosocijalnu, pravnu i drugu vrstu pomoći ovisno o vrsti nasilja i potrebi

Besplatnim pozivom na broj 112 možete zatražiti pomoć svih hitnih službi. Osim na klasičan način putem telefona, u Republici Hrvatskoj je pomoć moguće zatražiti i putem SMS poruke ili telefaks porukom upućenom na broj 112.

Podsjetimo, u Nastavnom nacionalnom središtu civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite, 16. travnja 2019. održana je edukacija operatera 112 o obavezama i postupcima operativnih centara u slučaju nasilja u obitelji. Edukacija je bila namijenjena službenicima - operaterima u županijskim centrima 112, u cilju što bolje pripreme za postupanje po predmetnim pozivima. 

Stranica