Obilježen Dan Hrvatske gorske službe spašavanja

Obilježavanje Dana Hrvatske gorske službe spašavanja, blagdana nebeskog zaštitnika planinara i gorskih službi spašavanja Sv. Bernarda, održano je tradicionalno u Ogulinu u subotu, 15. lipnja.

Foto: MUP

U Gradskoj vijećnici Grada Ogulina na svečanosti obilježavanja njihovog dana, osobno i u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, čestitao je ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, koji je  zahvalio pripadnicima HGSS na svemu što čine za našu sigurnost te istaknuo njihovu odvažnost, nesebičnost i plemenitost. U ime Ravnateljstva civilne središnjoj svečanosti nazočio je i pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Damir Trut.
Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, između ostalog, nadležno je za suradnju s temeljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite što uključuje i aktivnu suradnju s HGSS u dijelu preventivnih i operativnih aktivnosti.  Djelovanje HGSS-a i drugih službi na terenu usklađuju se putem stožera civilne zaštite. HGSS u radu stožera sudjeluje putem svog pripadnika koji je imenovani član stožera.
U narednom razdoblju potrebno je dodatno intenzivirati suradnju HGSS-a i RCZ kroz analizu trenutnog stanja, edukaciju ključnih ljudi HGSS-a o sustavu civilne zaštite u RH te pravima i obvezama sudionika, mjerama i aktivnostima civilne zaštite, kao i kroz zajedničke edukacije, vježbe i osposobljavanja na svim razinama, korištenje trening programa Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, potporu i zajednički rad po pitanju angažiranja HGSS-a u modulima civilne zaštite, kao dio drugih kapaciteta za odgovor (Mehanizam Unije za CZ), angažiranje pripadnika HGSS-a u modulima civilne zaštite RCZ gdje su potrebne specijalnosti gorskih spašavatelja.
Koordinacija u intervencijama iz RCZ prema HGSS-u provodi se putem centara 112 koji su dio Područnih ureda civilne zaštite, a ukoliko se radi o intervencijama gdje druge službe nisu potrebne, HGSS samostalno odrađuje intervencije. HGSS također sudjeluje u sustavu zrakoplovne potrage i spašavanja kroz potpisani sporazum u suradnji, gdje su deklarirane operativne sposobnosti HGSS-a za zrakoplovne nesreće na kopnu i/ili unutarnjim vodama, a njeno aktiviranje se provodi putem Operativnog centra civilne zaštite. U planu je poboljšati sustavni pristup traganju i spašavanju korištenjem helikoptera kroz razvoj nacionalnih sposobnosti višenamjenske helikopterske službe u suradnji sa svim nadležnim službama, gdje MUP i HGSS imaju važnu ulogu.
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, humanitarna, vertikalno ustrojena i nacionalna udruga koja broji oko 800 članova i brine o sigurnosti građana 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Njeni članovi su alpinisti, speleolozi, visokogorski planinari i skijaši, a  osposobljeni su za pružanje prve medicinske pomoći i gorsko spašavanje uz pomoć helikoptera i potražnih pasa te za potrage na nepristupačnim terenima. Surađuje s različitim tijelima, organizacijama i ustanovama iz  područja civilne zaštite te obavlja edukaciju s ciljem sprječavanja i izbjegavanja nesreća na nepristupačnim terenima, te je član više međunarodnih organizacija i suosnivač Europskog speleospasilačkog udruženja (European Cave Rescue Association, ECRA).
Stanice HGSS-a smještene su u: Bjelovaru, Čakovcu, Delnicama, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Makarskoj, Novskoj, Ogulinu, Orahovici, Orebiću, Osijeku, Požegi, Puli, Rijeci, Samoboru, Šibeniku, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Zadru i Zagrebu.

 
 

Stranica