Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju

4. travnja proglašen je međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju u prosincu 2005. godine na 60. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, temeljem Rezolucije o pomoći u protuminskom djelovanju te se od tada kontinuirano obilježava u Republici Hrvatskoj

Iako zbog epidemiološke situacije u kojoj se našao svijet i Hrvatska ove godine nisu poduzimane intenzivne javne aktivnosti obilježavanja 4. travnja, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, kao koordinativno tijelo protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj kontinuirano provodi aktivnosti prilagođenih i optimiziranih mjera upozoravanja na još uvijek postojeću minsku opasnost u cilju podizanja svijesti građana o postojanju iste.

Minski sumnjivo područje (MSP) u Republici Hrvatskoj iznosi trenutno 298 četvornih kilometara, a obuhvaća područja 8 županija i 50 gradova i općina, koja su zagađena minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Temeljem raspoloživih djelovodnika miniranja evidentirana je zagađenost s 24.108 mina te većom količinom neeksplodiranih ubojnih sredstva, razmještenih u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

Preostali MSP-a Republike Hrvatske, s 98% čine šume i šumska područja. Vitalni civilni i gospodarski objekti i gotovo sve obradive poljoprivredne površine razminirane su te vraćene zajednici na uporabu. Od mina je očišćen i značajan dio državne granice, a u narednom razdoblju prioriteti aktivnosti razminiranja usmjereni su na razminiranje zaštićenih rezervata prirode.

Cjelokupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske obilježeno je s 11.540 oznaka upozorenja na minsku opasnost (tabli).

Od 1991. godine u 1.374 minska incidenta i nesreća u Republici Hrvatskoj je stradalo 2.008 osoba, od kojih 523 osobe smrtno. U razdoblju nakon završetka Domovinskog rata do danas 597 osoba je stradalo od mina, od kojih 203 osobe smrtno. Obavljajući poslove razminiranja u Republici Hrvatskoj nastradao je 131 pirotehničar, od kojih 38 smrtno, stoga je uvijek, a posebice na današnji dan prigoda odati im zahvalu na njihovoj nesebičnoj žrtvi podnesenoj za Hrvatsku sigurnu od minske opasnosti.

Svi dionici hrvatskog protuminskog sustava, od tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, civilnog društva i privatnog sektora, u suradnji s kontekstualnim međunarodnim institucijama, kontinuirano i sinergijski djeluju na ublažavanju posljedica minske opasnosti u Republici Hrvatskoj, a posebice na osiguravanju i osnaživanju svih oblika kapaciteta za razminiranje, pomoći minskim žrtvama, edukaciji o minskoj opasnosti te svim ostalim akcijama utvrđenih smjernicama relevantnih nacionalnih i međunarodnih propisa, ugovora i protokola.

Uvid u MSP, osim pisanim upitom prema Ravnateljstvu civilne zaštite, omogućen je također kroz MIS Potral, e-servis RCZ-a koji svakom korisniku Interneta u javnom pristupu omogućuje uvid u stanje MSP-a na zemljovidima, do TK25 (topografske karte). U slučaju da korisnik želi vidjeti detaljniji prikaz MSP-a na digitalnom ortofotu DOF2, potrebno je da se jednokratno i besplatno registrira, te koristeći dobiveno korisničko ime i zaporku, na MIS Portal se prijavljuje kao registrirani korisnik što mu  omogućava detaljnije zumirati MSP.

MIS Portal je dostupan na poveznici https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/intro/introduction.jspx

U svrhu smanjenja minske opasnosti i sigurnog kretanja građanima je dostupna i mobilna aplikacija  MINE.info koja se besplatno instalira na mobilne uređaje ili tablete putem Google Play Storea ili iTunes Apple Storea. Aplikacija prikazuje lokacije na karti i položaj najbližih MSP-a (temeljem ažuriranih baza podataka RCZ-a), daje zvučne i vizualne obavijesti u slučaju približavanja MSP-u, omogućava SOS poziv koji šalje točnu lokaciju nadležnoj službi te ima i edukativnu komponentu u vidu popisa i fotografija minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava koji se mogu naići u prirodi, kao i mogućnost fotografiranja i prijave pronađenog sumnjivog predmeta.

U kontekstu obilježavanja 4. travnja, kao dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, sve građane Republike Hrvatske, posebice one koji žive u blizini MSP-a, kao i one najugroženije koji se zbog svog posla ili hobija kreću u blizini MSP-a, pozivamo na odgovornost i poštivanje oznaka minske opasnosti!

Stoga i ove godine skrećemo pozornost na minsku opasnost te pozivamo građane na poštivanje oznaka minske opasnosti uz poruke:
 
 • NE ULAZITE U OZNAČENA MINSKA POLJA I MINSKI SUMNJIVA PODRUČJA!
 • POŠTUJTE ZNAKOVE OPASNOSTI OD MINA!
 • NE UKLANJAJTE ZNAKOVE OPASNOSTI - BUDITE ODGOVORNI PREMA DRUGIMA!
 • NE DIRAJTE NEPOZNATE PREDMETE I EKSPLOZIVNE OSTATKE RATA!
 • OBILJEŽITE MJESTO PRONALASKA MES-a ili NUS-a I OBAVIJESTITE POLICIJU NA BROJ 192 ILI SUSTAV ŽURNE POMOĆI NA BROJ 112!
 • IZBJEGAVAJTE RIZIČNO PONAŠANJE - ZOVITE UPOMOĆ!
 • RAZMINIRANJE PREPUSTITE STRUČNJACIMA!
 • POLJOPRIVREDNICI, ZEMLJA JE VAŠE VELIKO BLAGO, ALI ŽIVOT JE DALEKO NAJVEĆE!
 • BRANJE GLJIVA I SKUPLJANJE DRVA ZA OGRIJEV MOŽE BITI KOBNO!
 • DJECO, OPASNA PODRUČJA NISU IGRALIŠTA!
 • RIBIČI, LOVCI, NEKA VAŠA OMILJENA MJESTA SADA SU MINIRANA. BUDITE RAZUMNI , IZBJEGAVAJTE IH, POSTOJE I SIGURNI PROSTORI
 • POSTOJE SIGURNA LOVIŠTA!
 • BUDITE SVJESNI MINA!
 • BUDITE SVJESNI MINSKE OPASNOSTI!


Stranica