Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/ball-3290624_1920.jpg

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj obilježavaju se 22. svibnja

U području zaštite prirode od iznimne je važnosti očuvanje bioraznolikosti te je najvažnije preventivno djelovati kod brojnih prirodnih prijetnji kao što su poplave, požari ili ekstremne vremenske pojave.

Velike nesreće i katastrofe svoje porijeklo nalaze u širokoj lepezi kako prirodnih fenomena tako i u tehničko-tehnološkim procesima te predstavljaju veliko društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje za Republiku Hrvatsku.

Klimatske promjene, zagađenje okoliša, neodgovorna i neplanska gradnja, neodgovorno ponašanje svakog pojedinca ne utječu samo na izgled okoliša te na sporo narušavanje kvalitete života i zdravlja ljudi, oni utječu i na učestalost, raširenost i ozbiljnost posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Sad već gotovo svakodnevni izvještaji o katastrofama i nesrećama u svijetu podsjećaju nas da razmišljajući o razvoju moramo razmišljati održivo, a posebice da nema održivog razvoja i očuvanja prirode bez smanjenja rizika od katastrofa. Upravo tu činjenicu naglašavamo tijekom svake aktivnosti Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

                                                    

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa osnovana je kako bi na nacionalnoj razini ujedinila sve sektore, sve zajednice i sve razine u cilju smanjenja rizika jer je smanjenje rizika posao svakog od nas. Platforma radi na izradi dokumenata, analizi rizika, izmjeni zakonodavnog okvira, edukaciji i podizanju svijesti, ali najvažnije na ujedinjavanju znanstvene zajednice sa donositeljima odluka kako bi one bile održive i učinkovite te kako bi naša ulaganja u razvoj bila što dalekosežnija, a zajednice otporne na negativne utjecaje prirodnih prijetnji i prijetnji uzrokovanih čovjekovim djelovanjem.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira aktivnosti odgovora u katastrofi i velikoj nesreći, no ono koordinira i rad Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa koja djeluje u vrijeme prije katastrofe kada je naše djelovanje najvažnije. Trenutno je u tijeku izrada Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. Ovaj dokument kao i nacionalna Procjena rizika od katastrofa, usvojena 2019. godine, obrađuju sve najveće rizike od katastrofa za Republiku Hrvatsku i daju znanstvenu podlogu za upravljanje tim rizicima na nacionalnoj razini te su tako od iznimne važnosti i u doprinosu zaštiti prirode.

U području smanjenja rizika od katastrofa od iznimne je važnosti preventivno djelovati i kroz kontinuiranu edukaciju i podizanje svijesti. U tu svrhu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo je niz edukativnih materijala kako bi se svakoj osobi pojasnila njegova uloga i značaj smanjenja rizika od katastrofa. Na svakom je od nas da se u vrijeme prije katastrofe za nju pripremimo, no i da razmislimo o tome kako kao pojedinci možemo doprinijeti očuvanju bioraznolikosti i smanjenju rizika od katastrofa u svojoj zajednici.

Ove se godine Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava pod sloganom „Mi smo dio rješenja #ZaPrirodu“. Slogan je odabran kao nastavak prošlogodišnje teme „Naša rješenja su u prirodi“, koja je poslužila kao podsjetnik da bioraznolikost daje odgovore na većinu izazova održivog razvoja. Od „zelenih“ rješenja do klimatskih i zdravstvenih pitanja, sigurnosti hrane i vode te održivog suživota - bioraznolikost je temelj na kojem možemo graditi bolje.

Republika Hrvatska jedna je od najbogatijih zemalja Europe po pitanju bioraznolikosti – budimo dio rješenja da takva i ostane našoj djeci.
 

Stranica