Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/Zemlja.jpg

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj obilježava se na današnji datum, 22. svibnja. Republika Hrvatska jedna je od najbogatijih zemalja Europe po pitanju bioraznolikosti. 

Velike nesreće i katastrofe svoje porijeklo nalaze u širokoj lepezi kako prirodnih fenomena tako i u tehničko-tehnološkim procesima te predstavljaju veliko društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje za Republiku Hrvatsku.
 
Uvriježeno je mišljenje kako do velikog smanjenja bioraznolikosti i stradavanja divljih vrsta i njihovih staništa dolazi uslijed utjecaja ljudskih aktivnosti, ali i brojnih prirodnih prijetnji (npr. poplava, požara, ekstremnih vremenskih pojava). Kako bismo očuvali bioraznolikost te zaštitili prirodu, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH i Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa neprestano provode aktivnosti poput podizanja svijesti, izrade procjene rizika, poticanja promjena u ponašanju i održivog korištenja prostora. Stoga su aktivnosti u području upravljanja rizicima od katastrofa za Republiku Hrvatsku od iznimne važnosti te značajno doprinose cjelokupnoj zaštiti bioraznolikosti i prirode te održive budućnosti.
 
Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa teži promjeni načina razmišljanja i djelovanja s reaktivnog na proaktivno te jačanju upravljanja rizicima i jačanju otpornosti svih kategorija društvenih vrijednosti koje su izložene negativnim utjecajima prirodnih prijetnji.
 

Stranica