Međunarodna pomoć Sloveniji u gašenju požara

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/canadair-gc1cd21a12_1920.jpg
Foto: Ilustracija
 
23. srpnja
 
Danas su u Republiku Sloveniju upućeni jedan Canadair i jedan helikopter radi pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara.

22. srpnja 2022.

Jedan helikopter upućen je danas u Republiku Sloveniju radi pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara na području Renškog Vrha. Dodatno je upućen i jedan Canadair CL - 415.

21. srpnja 2022.

Jedan helikopter Mi8-MTV1 upućen je danas u Republiku Sloveniju radi pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara na području Renškog Vrha, a koji je Republika Slovenija zatražila putem sustava rescEU.

Dodatno je upućen jedan Canadair CL - 415 radi pružanja pomoći u gašenju požara.

20. srpnja 2022. 

U koordinaciji Operativnog centra civilne zaštite, danas 20. srpnja upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair u Republiku Sloveniju radi pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara.
 
Republika Slovenija pomoć je zatražila putem Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije (ERCC), u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (sustava rescEU). 
 
Također, u pomoć slovenskim kolegama je upućeno devet vatrogasaca sa četiri autocisterne i jednim zapovjednim vozilom iz postrojbi Umaga, Poreča, Pule i Pazina.


Stranica