Međunarodna pomoć koordinirana putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/civil_protection_rodas.jpg

Protupožarni zrakoplovi, helikopteri i pripadnici spasilačkih službi mobilizirani su putem EU mehanizma za civilnu zaštitu

Foto: Ilustracija

Kao odgovor na požare na otvorenom prostoru koji su zahvatili različite regije na prostoru Mediterana i zapadnog Balkana, 14 protupožarnih zrakoplova, 3 helikoptera, oko 1300 pripadnika spasilačkih službi i 250 vozila mobilizirano je putem EU mehanizma za civilnu zaštitu.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu je osnovan kako bi se omogućilo koordinirano pružanje pomoći u slučaju katastrofe, koju države članice šalju ugroženim državama i žrtvama prirodnih i ljudskom rukom uzrokovanih katastrofa unutar EU ili izvan EU. Operativno središte Mehanizma Unije za civilnu zaštitu je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC), koji prati katastrofe i izvanredne situacije u cijelom svijetu 24 sata dnevno i koordinira odgovor država članica EU. Svaka država članica povezana je s ERCC-om kroz svoje nacionalno komunikacijsko središte pa je tako Republika Hrvatska s ERCC-om povezana preko Ravnateljstva civilne zaštite.
  
Grčka
U Grčkoj je raspoređeno 9 zrakoplova, blizu 1.000 pripadnika spasilačkih službi i 200 vozila iz Austrije, Cipra, Hrvatske (rescEU), Češke, Francuske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Španjolske (rescEU), Slovačke i Švedske (rescEU). Časnik za vezu ERCC-a raspoređen je u Grčkoj i podržava operacije na terenu. Vatrogasni protupožarni tim (36 spasitelja i 15 vozila) iz Češke Republike započeo je s djelovanjem 8. kolovoza, a timovi vatrogasaca iz Slovačke i Njemačke započet će s djelovanjem 9. kolovoza. Dodatni francuski protupožarni zrakoplov stigao je 7. kolovoza i započeo s aktivnostima gašenja. Nakon poboljšanja vremenskih uvjeta, neki od najvećih požara stavljeni su pod kontrolu. Požari na Peloponezu i otoku Eubeja i dalje su izvan kontrole.
 
Hrvatska pomoć Grčkoj
 
Republika Hrvatska je 5. kolovoza, u okviru EU mehanizma za civilnu zaštitu, u koordinaciji Operativnog centra civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite, ponudila pomoć Grčkoj u vidu zrakoplova Canadair. Canadair CL-415 s 9 članova posade poletio je 6. kolovoza u 14:18 sati za Grčku, a sletio u 17:16 sati na odredište - Zračna luka Elefsis.

Tijekom 8. kolovoza Canadair je djelovao na požarištu s grčkim i francuskim CL-415 u formaciji, a sudjelovali su i grčki CL-215, helikopteri Erricson i Chinook, zrakoplovi Fireboss i Beriev FF. Vidljivost je bila slaba zbog dima. Linija požara izuzetno je duga. Šumski požari su u regiji sa srednjom/niskom pokrivenošću cestovnih komunikacija. Većina požarnog područja brdovita je i prekrivena gustom šumom. Stanovništvo ugroženog područja (sjever otoka Eubeja) je evakuirano.

Tijekom 9. kolovoza hrvatski zrakoplov Canadair djelovao je na požarištu s grčkim i španjolskim  CL-415, u formaciji, a sudjelovali su i grčki CL-215, helikopteri Erricson i Beriev FF.
 
Albanija
Dva protupožarna helikoptera poslana su iz Češke i Nizozemske u Albaniju.
 
Sjeverna Makedonija

Protupožarni zrakoplov poslan je iz Rumunjske, a timovi vatrogasaca iz Slovenije (45 vatrogasaca i 17 vozila), Bugarske (ECPP, 25 vatrogasaca i 3 vozila) i Austrije (136 spasilaca i 46 vozila) bore se s požarima u Sjevernoj Makedoniji. Časnik za vezu ERCC-a raspoređen je u Sjevernoj Makedoniji i podržava operacije na terenu.
  
Turska
Prema informacijama turskih predstavnika civilne zaštite, požari na otvorenom prostoru u provinciji Antalya su pod kontrolom od 7. kolovoza. Protupožarni zrakoplov rescEU iz Hrvatske i jedan iz Španjolske završili su svoje misije 7. kolovoza, dok je drugi španjolski zrakoplov još uvijek aktivan u provinciji Muğla. Poljski protupožarni helikopter počeo je s djelovanjem 8. kolovoza u provinciji Muğla.
 
Italija
Protupožarni zrakoplovi iz Francuske angažirani su na gašenju požara u Italiji, regija Lazio.

Stranica