​Kulturna baština drevnog Siska oštećena u potresu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POTRES_PETRINJA/SISAK_BAŠTINA.jpg

Gotovo svi objekti kojima upravlja Gradski muzej Sisak oštećeni su u potresu

Foto: HINA

Sisak spada među najstarija naselja Hrvatske, a tragovi njegove urbane naseljenosti mogu se pratiti od 4. stoljeća prije Krista čemu danas svjedoči materijalna i nematerijalna baština koju su tadašnji ‘Siščani’ ostavili za sobom. Nažalost mnogo toga oštećeno je u nedavnom potresu.
Gradski muzej Sisak središnja je muzejska ustanova grada Siska koja pod svojim “krilima” čuva Info-centar industrijske baštine Siska Holandsku kuću, Barutanu - izložbeni postav Domovinskog rata, arheološke lokalitete Siscia in situ i sv. Kvirin te utvrdu Stari grad.
 
Gotovo svi objekti kojima upravlja Gradski muzej Sisak oštećeni su u potresu. Stradala su krovišta objekata, pročelja, zabati i fasade kao i unutarnji dijelovi zgrada, ali i predmeti arheološkog, etnografskog, kulturno - povijesnog i likovnog odjela. Međutim, kada se šteta zbroji, najviše je stradala utvrda Stari grad, poprište slavne bitke kod Siska 1593. godine u kojoj je habsburška porazila osmansku vojsku. Svi dimnjaci su popadali i napravili štetu na krovištu i u unutrašnjosti utvrde te je otpao i dio pregradnih zidova, a oni koji su ostali stajati su napukli. Utvrda Stari grad na ušću rijeke Kupe u Savu štiti Sisak od 16. stoljeća. U njezinoj izgradnji sudjelovali su talijanski i renesansi majstori, a u samoj bitci su sudjelovali Hrvati, Austrijanci, Mađari, Slovenci i mnogi drugi te su nakon bitke za jedno vrijeme zaustavljeni snažniji osmanski prodori u srednju Europu.

Zgrada u kojoj se nalazi prostor Holandske kuće u Rimskoj ulici u potresu 29. prosinca 2020. je pretrpjela znatnu štetu. Iako s ulice izgleda kao da ništa nije stradalo, stradalo je krovište, ali i prostor Zbirke Kraker te pomični paneli koji su dio stalnog postava. Nepovoljni vremenski uvjeti nastaloj situaciji nisu pogodovali te je voda koja je ulazila kroz oštećeno krovište pronašla put sve do prizemlja zgrade.

Vremenski ne može predvidjeti koliko će sanacija trajati za pojedini objekt, ali može se pretpostaviti kako će se najduže obnavljati utvrda Stari grad.

Izvor: HINA
 
 

Stranica