Konferencija Projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“

U Osijeku je danas, 1. listopada, održana konferencija Projekta Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita

Foto: MUP


Projektom Naturavita - “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji“ planirano je razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta te revitalizacija zapuštenih i ratom degradiranih šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom. Ovim projektom omogućava se adekvatno upravljanje zaštićenim područjima te održivo korištenje prirodnih resursa na osnovi usluga ekosustava. Na taj način doprinijet će se održivom gospodarskom razvoju dunavsko - dravske regije unutar koje se na području Osječko – baranjske županije posebno ističe vrijednost područja Parka prirode „Kopački rit“ - 1993. godine proglašenog međunarodno značajnim močvarnim područjem, zaštićenim upravo temeljem Ramsarske konvencije. Projekt Naturavita provodi se unutar granica zaštićenih područja koje uključuju Park prirode Kopački rit i Posebni zoološki rezervat te Regionalni park Mura-Drava. Projektno područje nalazi u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura – Drava – Dunav. Velik dio projektnog područja je, kao izravna posljedica Domovinskog rata, onečišćen minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, zaostalim iz Domovinskog rata, koja sprječavaju pristup i pripremu i provedbu sustavnog i dugoročno održivog upravljanja ovim prostorom. Upravo zbog te činjenice, razminiranje ovog područja je nužan preduvjet za njegov daljnji održivi razvoj. Provedbom ovog projekta, jedan od rezultata bit će 5,97 km2 šuma i šumskog zemljišta očišćeno od mina i minsko eksplozivnih sredstava na području Parka prirode Kopački rit te 19,37 km2 u Regionalnom parku Mura-Drava.
Projekt Naturavita provodi se u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz kojeg će se za provedbu svih aktivnosti projekta osigurati 85% ukupnog iznosa projekta, dok će se 15% osigurati nacionalnim sufinanciranjem, putem projektnih partnera. Predviđeno je da će projekt trajati pet godina, a vrijednost mu je 49,9 milijuna eura. Projektno partnerstvo za pripremu i provedbu projekta čine: Hrvatske šume d.o.o., Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o.
 
Ovoj konferenciji su prisustvovali izaslanica predsjednice Republike Hrvatske i pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Kristina Bilić, izaslanik Predsjednika Vlade Domagoj Mikulić, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova pomoćnik ministra dr. sc. Damir Trut, voditeljica odjela zaštite okoliša u Posredničkom tijelu razine 2 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nataša Dankić, ravnatelj Javne ustanove Kopački rit Tomislav Bogdanović, te domaćin, član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš.
 
U svojem obraćanju pomoćnik Trut ukratko je upoznao sudionike konferencije s reorganizacijom i uspostavom racionalnijeg i učinkovitijeg sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kroz osnivanje Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, te kompleksnost i raznolikost opisa poslova i nadležnosti kojim se Ravnateljstva civilne zaštite nakon integracije pet tijela i svih inspekcija MUP-a (za zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu, proizvodnju i promet eksplozivnih tvari i oružja, radiološku i nuklearnu sigurnost, za privatnu zaštitu i detektivske poslove, protuminsko djelovanje) bavi. Istaknuo je kako je bivši Hrvatski centar za razminiranje jedno od tih pet integriranih tijela, koji je sad dio Ravnateljstva civilne zaštite kao zaseban sektor s istoimenim nazivom. Preuzeli su se opisi poslova i nastavilo sa započetim projektima.
 
„Jedan od tih projekata je i NATURAVITA, projekt s najvećim iznosom bespovratnih  sredstava Europske unije za razminiranje, s osiguranim  33,7 milijuna EURA, što je gotovo četvrtina ukupnog doprinosa Europske unije protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj, koji od 1998. godine iznosi 144 milijuna EURA“ – dodao je Trut. Također je naglasio kako je u proteklih godinu dana, dio projekta koji se odnosi na razminiranje skoro gotov (99,4%). „Dakle ne u tri godine, kako je predviđeno projektom, nego u godinu, zahvaljujući  dobroj organizaciji i maksimalnom angažmanu kapaciteta svih dionika u sustavu protuminskog djelovanja, njihovom učinkovitošću i profesionalnošću, zbog čega su prije roka izvršili  taj dio projekta, što je preduvjet ostalim partnerima za nastavak njihovih aktivnosti. Moramo biti iskreni i zahvaliti se i povoljnim vremenskim uvjetima, kao olakotnoj okolnosti za rad naših pirotehničara“:
 
Pomoćnik Trut izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima koji su vrijedni pozornosti. Naime, poslovi razminiranja u 25,3 km2 šuma i šumskih zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, na području parka prirode Kopači rit i u Regionalnom parku Mura-Drava gotovo su u potpunosti dovršeni, izdavanjem potvrda o isključenju - minski sumnjivo područje Osječko–baranjske županije biti će prepolovljeno, s 49,2 km2 na 23,9 km2 , a područje Grada Osijeka će u potpunosti biti očišćeno od mina. Pronađeno je i uništeno 5.008 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.549 protupješačkih mina, 2.853 protuoklopne mine te 606 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava, a radi se o izrazito velikom broju pronalazaka koji višestruko premašuje dosadašnje pokazatelje. Dodao je da je odrađena jedna dionica projekta, a sada slijede  aktivnosti u kojim Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a  ima svoju ulogu – uspostavu edukacijske infrastrukture, što podrazumijeva niz aktivnosti koji se odnose na provođenje edukacije, tiskanja raznih publikacija, podizanja svijesti javnosti, posebno djece, o minskoj opasnosti i načinima ponašanja u blizini minsko eksplozivnih sredstava te postupcima u slučaju pronalaska neeksplodirane mine.
 
Također je istaknuo da postignuti rezultati ne bi bili mogući bez međuresorne suradnje i sinergijskog djelovanja svih dionika projekta te je zahvalio prvenstveno Hrvatskim šumama, kao korisniku projekta, dugogodišnjem, stalnom partneru u protuminskom djelovanju te ne manje bitnima, partnerima projekta i to: Hrvatskim vodama, Parku prirode „Kopački rit“, Agenciji za regionalni razvoj RH te Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, kao posredničkom tijelu, uvjeren kao će predstojeće  zadaće ovog projekta biti jednako tako uspješno izvršene.
 
U daljnjem obraćanju pomoćnik Trut naglasio je da Ravnateljstvo civilne zaštite, kojem je jedan od glavnih prioriteta rad na povlačenju sredstava iz EU fondova, tu nije i neće stati. Budući da je sustav civilne zaštite prepoznat kao jedan od glavnih segmenata sustava državne sigurnosti, smatra to velikom prilikom za podizanje nacionalnog sustava sigurnosti na još veću razinu dodavši kako je upravo na tom području napravljen značajan iskorak te da su u ovom proračunskom razdoblju povučena i uložena značajna sredstva za opremanje, modernizaciju, informatizaciju sustava civilne zaštite. Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira 18 projekata u vrijednosti od preko 200 milijuna eura.
 
Osim sredstava iz fondova EU-a iz državnog proračuna za poslove razminiranja ove godine izdvojeno je cca 181 milijun kuna temeljem 43 sklopljena ugovora Ministarstva unutarnjih poslova s pravnim osobama ovlaštenim za razminiranje. Tim sredstvima predviđeno je razminiranje površine od cca 16.656 četvornih kilometara.
 
„U navedenom razdoblju zadaća je očistiti još 329,5 četvornih kilometara minski sumnjivog područja u osam županija (54 grada i općina). Sredstva postoje, za njima treba posegnuti“ – rekao je Trut. Na samom kraju svog obraćanja dodao je kako je sigurnost građana na prvom mjestu, a ovakvi projekti kad je riječ o razminiranju, zasigurno pridonose tome te se ide dalje do ispunjenja konačnog cilja - „Hrvatska bez mina“.
 
 

Stranica