Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite

Slika /slike/LOGO_CZ_MUP 2.jpg

Rok za podnošenje prijedloga je do 17. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 12. stavka 4. i 5. Pravilnika o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku dodjele („Narodne novine“, broj 35/22) Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
NAGRADA I PRIZNANJA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Predmet javnog poziva je dodjela sljedećih nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite:

  1. godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

  2. godišnja nagrada za naročiti pothvat

  3. nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite.

 

1. Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna i/ili skupna nagrada, u pravilu do tri nagrade.
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili skupini za djelo ili za aktivnosti:

  • kojima su postignuti iznimni rezultati od posebnog interesa u području sustava civilne zaštite ili

  • koji su dali dodatni doprinos javnom predstavljanju sustava civilne zaštite.

Godišnja nagrada se sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

2. Godišnja nagrada za naročiti pothvat

Godišnja nagrada za naročiti pothvat može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna i/ili skupna nagrada, u pravilu do tri nagrade.
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili skupini za aktivnosti:

  • koje su značajno utjecale na povećanu sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara

  • kojima su iskazane iznimna hrabrost, požrtvovnost ili spretnost u akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara

  • koje su u javnosti proizvele osobito pozitivan stav i povjerenje u sustav civilne zaštite.

Godišnja nagrada iz stavka sastoji se od plakete i pisanog priznanja.

3. Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite

Nagrada za znanstveni ili stručni rad iz područja civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao pojedinačna nagrada, u pravilu do tri nagrade.
Nagrada se može dodijeliti državnim službenicima, pripadnicima sustava civilne zaštite, službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenim djelatnicima, članovima udruga građana, građanima Republike Hrvatske i stranim državljanima za znanstveni ili stručni rad kojim se doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite.
Nagrada se sastoji od plakete i pisanog priznanja.

4. Postupak dostavljanja prijedloga

Prijedlozi za dodjelu nagrada dostavljaju se poštom Povjerenstvu za provedbu postupka dodjele nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite (dalje u tekstu: Povjerenstvo) na adresu Ravnateljstva civilne zaštite, Nehajska 5, 10000 Zagreb na obrascu 1. koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva:

  • Obrazac 1. Prijedlog kandidata za dodjelu godišnjih nagrada u području sustava civilne zaštite/godišnjih nagrada za naročiti pothvat/nagrade za znanstveni ili stručni rad iz područja sustava civilne zaštite.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge kao što su popis ostalih dostignuća kandidata/kinja na području vezanom uz sustav civilne zaštite, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu razvoju sustava civilne zaštite kandidata/kinje predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

5. Odlučivanje o prijedlozima za dodjelu nagrada

Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje mjerila propisanih Pravilnikom te većinom glasova svih članova utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i dostavlja ih ministru.
Nagrade se uručuju prigodom obilježavanja Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.

6. Rok za podnošenje prijedloga

Rok za podnošenje prijedloga je do 17. siječnja 2024. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.
 

 
 

 
 
 
 

Stranica