Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/zap_2.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Izdvajamo:

Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost
 

Služba za radiološku sigurnost​
 
  • samostalni nadzornik za radiološku sigurnost
  • viši stručni savjetnik za radiološku sigurnost
  • stručni suradnik za radiološku sigurnost

Služba za nuklearnu sigurnost           
Odjel za okoliš i radioaktivni otpad

 
  • viši stručni savjetnik za okoliš i radioaktivni otpad
  • stručni suradnik za okoliš i radioaktivni otpad

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, a detaljne informacije nalaze se ovdje.

 

Stranica