Izvješće o stanju savskih i kupskih nasipa

Hrvatske vode: Izvješće o stanju savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko-zaštitnih građevina na području Sisačko-moslavačke županije od 12. siječnja 2021.

11. siječnja 2021. nastavljeni su radovi hitnih sanacija na lokacijama:
 
 • Galdovo - pristupni put u dužini 700 m – SVEUKUPNO IZVEDENO 600 m – jučer 11. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 100 m; i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 740 m, visina 3-4 metra – SVEUKUPNO DOVRŠENO 700 m – jučer 11. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 100 m
 • Palanjek - pristupni put u dužini 250 m – IZVEDENO SVIH 250 m i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 m, visina 3 metra –IZVEDENO SVIH 250 m; ujedno izvedeno i ojačanje nožice nasipa nizvodno od rampe u dužini 115 m
 • Stara Drenčina - sanacija postojećeg puta uz nasip u dužini 1.100 m – IZVEDENO svih 1.100 m i izgradnja novog pristupnog puta u dužini 1.400 m – IZVEDENO 600 m, - jučer 11. siječnja 2021. izvedeno dodatnih 150 m - SVEUKUPNO IZVEDENO STAROG i NOVOG PUTA 1.700 metara
 • Petrinja (Krnjica) - izgradnja pristupnog puta u dužini oko 2.500 m – SVEUKUPNO IZVEDENO oko 2.050 m; u tijeku je i trasiranje i priprema terena za uspostavu druge linije obrane u dužini cca 500 metara
 
Trenutni stupanj dovršenosti hitnih intervencija po lokacijama na dan 11. siječnja 2021.
 
 1. PALANJEK
 • pristupni put: 250/250 m – 100% dovršeno
 • druga linija obrane s box barijerama: 250/250 m – 100% dovršeno
 
 1. GALDOVO
 • pristupni put: 600/700 m – 85% dovršeno
 • druga linija obrane s box barijerama: 700/740 m – 94% dovršeno
 
 1. STARA DRENČINA
 • pristupni put: 1.700/2.500 m – 68% dovršeno
 • druga linija obrane s box barijerama: 0/600 m – 0% dovršeno
 
 1. PETRINJA (KRNJICA)
 • pristupni put: 2.050/2.500 m – 82% dovršeno
 • druga linija obrane s box barijerama: 0/500 m – 0% dovršeno

U odnosu na prethodni dan, jučer 11. siječnja 2021. je dodatno ugrađeno 1.200 m2 geotekstila, 1.800 m2 geomreža, 1.652 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala.
 
Od početka radova sanacije sveukupno je do sada ugrađeno materijala: 36.000 m2 geotekstila, 20.300 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 37.400 komada vreća punjenih pijeskom, 12.138 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 233 m3 lomljenog kamena, 1.833 kg najlona, 3.950 m box barijera.
 
Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 136 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 9 kombinirki,  4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 62 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 6 agregata za rasvjetu.
 
U najkraćem mogućem roku (kada dopuste vremenski uvjeti) bit će potrebno sanirati, odnosno rekonstruirati svih 7 kritičnih lokacija. Uočeno je i nekoliko manjih oštećenja na vodnim građevinama koja se kontinuirano prate. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70-100 milijuna kuna, za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskog fonda solidarnosti, uz napomenu da će preciznije procjene biti moguće utvrditi tek nakon provedbe istražnih radova te odabira tehničkih rješenja i izrade Elaborata sanacije.
 
Terensko snimanje nasipa georadarom

Od 7. siječnja 2021. u suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo se i s dodatnim geofizičkim ispitivanjima dionica nasipa georadarom, koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati da li postoje još kakvi diskontinuiteti u tijelu nasipa nastali djelovanjem dvaju razornih potresa 28. i 29.12.2020., kao i niza naknadnih slabijih potresa.
 
Iako vremenski uvjeti nisu bili previše naklonjeni (kiša, snijeg), u 4 dana od 7. do 10. siječnja 2021. georadarom je snimljeno ukupno 31,0 kilometar dionica nasipa.
 
 • 7. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 3.500 metara (1.000 metara na području Galdova i 2.500 metara na području Palanjka)
 • 8. siječnja 2021. snimljeno je 3.600 metara (400 metara na području Galdova i 3.100 metara na potezu Palanjek-Tišina Erdetska)
 • 9. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 8.200 metara desnog kupskog nasipa na području Petrinje
 • 10. siječnja 2021. snimljeno je ukupno 15.700 metara (6.500 m lijevog savskog nasipa od mosta Galdovo do preljeva Palanjek i 9.200 m desnog savskog nasipa od mosta Galdovo do Tišine Kaptolske)

S obzirom na pogoršanje vremenskih uvjeta (na području Siska u noći s 10./11. siječnja 2021. napadalo 9 cm snijega) onemogućeno je i od 11. siječnja 2021. prekinuto daljnje snimanje nasipa georadarom. Terenska ispitivanja georadarom na ugroženim lokacijama na području Sisačko - moslavačke županije nastavit će se kada to ponovno dopuste vremenski uvjeti.Video: Hrvatske vode


Stranica