Izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/writing-1149962_1920.jpg

Danas, 19. veljače 2021. na 6. sjednici Hrvatskog sabora izglasane su izmjene i dopune Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.  82/15, 118/18 i 31/20), kojima se izvršilo zakonsko usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije

Zakonom o sustavu civilne zaštite se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, kao i izmjene i kasnije stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ, tzv. Seveso III direktiva.

Svrha ovih izmjena je preciznije usklađivanje s odredbama Direktive, vezane uz metodologiju informiranja javnosti o postojećim rizicima, uspostave nadzora nad pravovremenošću donošenja županijskih vanjskih planova civilne zaštite koji se aktiviraju u slučaju nesreća u područjima postrojenja s velikim količinama opasnih tvari te obavješćivanju država članica o nepostojanju rizika o prekograničnim opasnostima.

Po donošenju ovih izmjena i dopuna, u roku od mjesec dana, slijede izmjene i dopune podzakonskog propisa kojima će se još preciznije razraditi navedene odredbe. 

Stranica