Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka u službenom posjetu Kosovu i Albaniji

Na inicijativu Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka bili su u službenom posjetu, od 27. travnja do 1. svibnja 2024., Kosovu i Albaniji

Foto: MUP

Tijekom službene posjete, pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka sudjelovali su u nizu sastanaka u Prištini i Draču s predstavnicima nacionalnih agencija odgovornih za sustav civilne zaštite.

Osim sastanaka na nacionalnoj razini, održani su radni sastanci s gradonačelnicima i predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj razini koji su se održali u Prizrenu i Draču.
Glavni naglasak na sastancima bila je razmjena operativnih iskustava te inicijativa za trilateralnu suradnju koja bi obuhvatila zajedničke obučne i vježbovne aktivnosti u budućnosti, dogovorene u suradnji svih triju država.

Tijekom službenog sastanka u Draču, ravnatelj sustava civilne zaštite Republike Albanije Haki Çako uručio je Zlatnu plaketu pripadnicama Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka zbog doprinosa i operativnog angažmana nakon potresa u Draču 2019. godine.

Podsjetimo se, nakon razornog potresa koji je zadesio Albaniju 26. studenog 2019. godine, Hrvatska je poslala tim za traganje i spašavanje u ruševinama, sastavljen od 15 pripadnika i osam potražnih pasa za spašavanje.Stranica