Dosad prijavljeno 37.321 oštećenih stambenih objekata

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 37.321 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je 26.675 objekata

Na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljeno 37.321 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je 26.675 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je njih 326, a neuporabljivo zbog oštećenja 3206 pregledanih objekata.

Privremeno je neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 2681 objekt. Privremeno je neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3226 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 618 pregledanih objekata, a uporabljivo bez ograničenja je 5545 objekata.

Uporabljiva s preporukom o postupanju su 11.073 pregledana objekta, naveli su iz Sisačko-moslavačke županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Izvor: HINA

Stranica