Dan Europe

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/EU-zastava.jpg

Na današnji dan prije 70 godina, Schumanovom Deklaracijom postavljeni su temelji današnje Europske unije

Nastala kao zajednica šest država, Unija se gradila postupno, kao projekt mira, pomirbe, demokracije, ljudskih prava, suradnje i uzajamne solidarnosti, za što joj je 2012. godine dodijeljena i Nobelova nagrada. Nakon nekoliko krugova proširenja, te s priključivanjem Hrvatske 2013. godine, Unija je narasla na zajednicu od 28 zemalja. Nažalost, ove nas je godine napustila Ujedinjena Kraljevina.

Civilna zaštita u kontekstu Europske unije potiče suradnju među državama članicama kako bi poboljšala učinkovitost sustavâ za sprječavanje prirodnih nepogoda i nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem i zaštitu od njih. Najvažniji način suradnje na području civilne zaštite u Europskoj uniji je Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Cilj ovog programa Unije, u kojem hrvatska civilna zaštita aktivno sudjeluje posljednjih 10 godina kroz projekte, tečajeve i vježbe,  je jačanje suradnje između Unije i država članica te olakšanje koordinacije na području civilne zaštite radi izgradnje što učinkovitijeg sustava.

Civilna zaštita Republike Hrvatske stavlja u fokus jačanje kapaciteta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u području prevencije i implementaciji rescEU kapaciteta – a pogotovo promoviranju prijelaznih rescEU kapaciteta u gašenju požara te na daljnjoj implementaciji trajnih rescEU kapaciteta za gašenje požara, za KBRN i medicinskih kapaciteta. Ovaj dvojaki doprinos koji obuhvaća prevenciju i odgovor na katastrofe sinergijski jača europsko okruženje solidarnosti i sigurnosti. Novi rescEU kapaciteti za odgovor se uspostavljaju kako bi se pružila pomoć u situacijama u kojima ukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i oni kapaciteti koje su države članice prijavile u Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu (ECPP) nisu u mogućnosti osigurati učinkovit odgovor u različitim vrstama katastrofa. Republika Hrvatska je aktivno uključena u ovu aktivnost dajući doprinos svojim kapacitetima za gašenje požara iz zraka.
 
Svim sugrađanima kao i svim građanima Unije želimo sretan Dan Europe!
 

Stranica