Aktivnosti razminiranja prema projektu Karlovac Karst iznad 50% realizacije

Krajem kolovoza tekuće godine započela je aktivnost razminiranja, realizacijom koje će 16,1 četvorni kilometar Karlovačke županije biti oslobođen od mina i minske opasnosti, a minski sumnjivo područje te županije smanjit će se za gotovo 40%

Foto: MUP

Iako su poslovi po navedenom projektu započeli kasnije no što su planirani, povoljne vremenske prilike i zaposlenost gotovo svih kapaciteta pridonijeli su ubrzanoj dinamici i dvomjesečnoj realizaciji od 8,7 četvornih kilometara razminiranog područja.

Na razminiranom je području za sada pronađeno 539 protupješačke mine, od kojih čak 82 najopasnije protupješačke rasprskavajuće odskočne mine (PROM – 1).
Podsjetimo, kroz projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst“, osigurano je 159 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Osim za aktivnosti razminiranja, Ministarstvo unutarnjih poslova, kao partner na projektu, osiguralo je i sredstva za pripremne aktivnosti, IT opremu, tri terenska vozila, upravljanje projektom te osiguranje vidljivosti projekta, što je dodatnih 1,3 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava.

Dovršetak aktivnosti razminiranja, korisniku projekta Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, omogućit će provođenje aktivnosti obnove šumske protupožarne infrastrukture te obnove šuma i šumskog zemljišta.                     
 Stranica